Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Försäkringskassan trotsar HFD

I slutet av april kom det mycket efterlängtade och glädjande beskedet där Högsta förvaltningsdomstolen meddelade att sondmatning innefattas av det grundläggande behovet måltid. Vi har tyvärr fått erfara att Försäkringskassan nu försöker begränsa räckvidden av HFD:s prejudicerande dom.

Försäkringskassan hävdar nu att tid under själva sondmatningen inte är att likställa med måltid. Detta trots att HFD uttryckligen skriver att

"[a]vgörande bör enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening vara att kroppen tillförs den näring som behövs. På vilket vis näringen intas bör inte vara utslagsgivande. Även andra sätt att tillgodose en persons näringsbehov än att föra mat till munnen bör alltså kunna innefattas i begreppet måltid. Högsta förvaltningsdomstolen anser att sondmatning bör likställas med måltid"

och att

"själva näringstillförseln – från påkoppling av sondslang till urkoppling av denna – innefattas i begreppet måltid"

Försäkringskassan har sedan länge öppet trotsat och åsidosatt kammarrätternas avgöranden. Nu verkar det inte bättre än att myndigheten även struntar i högsta instans tillrättavisningar och går sin egen väg.

Vi fick en första indikation om detta när Försäkringskassan i somras valde att tolka HFD 2017 ref. 27 på ett sådant sätt att till och med HFD:s justitieråd i media påtalade felaktigheten av myndighetens tolkning - tyvärr utan någon effekt.

Det är av största vikt att varje enskild person som drabbas av Försäkringskassans domstolstrots överklagar besluten för en överprövning och ett upprätthållande av rättssäkerheten.

Parallellt med detta bör man nog från regeringens håll börja se över Försäkringskassans handlingsutrymme.