Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Bodelning vid skilsmässa

När två parter är gifta räknas all egendom som vardera parten äger som gemensam, så kallad giftorättsgods. Vid en skilsmässa skall giftorättsgodset delas lika mellan parterna via en bodelning om makarna inte har avtalat om enskild egendom.

Hand där vigselringen tas av. Skilsmässa

Enskild egendom är egendom som inte behöver delas vid skilsmässa. Egendom kan förordnas som enskild via ett äktenskapsförord, eller om man mottagit ett arv eller en gåva där det framgår av ett testamente eller gåvobrev att egendomen som mottogs är enskild egendom.

Äktenskapsförord
Makarna kan även välja att själva trygga egendom sinsemellan genom att avtala om detta i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen. Om all egendom är enskild behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Skilsmässa och bodelning
För det fall det blir aktuellt med en skilsmässa måste även en bodelning göras. Innan bodelningen kan göras måste makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten.

Bodelningen görs normalt under betänketiden men om någon part begär bodelning skall den utföras så snart ansökan om skilsmässa är registrerad hos tingsrätten. Tingsrätten behöver alltså inte ha lämnat beslut om skilsmässan innan ni kan bodela. Dock finns det ingen tidsgräns för hur länge efter skilsmässan som en bodelning kan göras. Viktigt att tänka på här är att vid en bodelning värderas tillgångarna vid tidpunkten för skilsmässan. En bodelning bör göras i nära anslutning till ansökningen då de gemensamma tillgångarna värderas vid brytpunkten för skilsmässan.

Om parterna är överens om hur tillgångarna sedan ska delas kan man ta hjälp av en jurist för att skriva bodelningsavtalet. Om parterna däremot inte är överens måste de ansöka om en bodelningsförrättare, vilket man också gör hos tingsrätten.

Bodelning vid samboförhållande
När sambopar separerar är det ett mer simpelt förfarande. Här är det sambolagen som gäller vilket betyder att det enbart är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk ska ingå i bodelningen. Ingen värdering av övriga tillgångar görs och ingår därmed inte i bodelningen.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss angående frågor som rör bodelning, äktenskapsförord eller samboegendom eller om ni behöver en jurist som hjälper er.

Irma Ramic