Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Domstolarna agerar fel kring assistansåterkrav

Tom Schultz Eklund, jurist och VD på Förvaltningsjuristerna, medverkade i en debattartikel i Dagens Juridik den 19 januari 2022. Artikeln handlar om att förarbetena visar att förvaltningsdomstolarna agerar fel kring assistansåterkrav.

Ska en arbetsgivare under alla omständigheter hållas ansvarig och straffas när en anställd förskingrat pengar från en av arbetsgivarens kunder trots ovetskap om det inträffade? Är det rimligt att en arbetsgivare förväntas utöva kontroll över sin personal – både i och utanför arbetet – för att upptäcka en brottslig gärning? Kan en sådan utveckling rättfärdigas med motiveringen att det genom strikt ansvar är lättare att lagföra någon och att förutsättningarna att erhålla ekonomisk ersättning är bättre i de fall man ålägger arbetsgivaren ett strikt ansvar. Det självklara svaret borde vara ”nej”. Läs hela artikeln.

Tom Schultz Eklund, jurist och VD, Förvaltningsjuristerna

Domstolarna agerar fel kring assistansåterkrav

Tom Schultz Eklund, jurist och VD på Förvaltningsjuristerna, medverkade i en debattartikel i Dagens Juridik den 19 januari 2022. Artikeln handlar om att förarbetena visar att förvaltningsdomstolarna agerar fel kring assistansåterkrav.

Ska en arbetsgivare under alla omständigheter hållas ansvarig och straffas när en anställd förskingrat pengar från en av arbetsgivarens kunder trots ovetskap om det inträffade? Är det rimligt att en arbetsgivare förväntas utöva kontroll över sin personal – både i och utanför arbetet – för att upptäcka en brottslig gärning? Kan en sådan utveckling rättfärdigas med motiveringen att det genom strikt ansvar är lättare att lagföra någon och att förutsättningarna att erhålla ekonomisk ersättning är bättre i de fall man ålägger arbetsgivaren ett strikt ansvar. Det självklara svaret borde vara ”nej”. Läs hela artikeln.

Tom Schultz Eklund, jurist och VD, Förvaltningsjuristerna