Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jurist för beslut om återbetalning och återkrav

Om du är mottagare av någon typ av ersättning – till exempel sjukpenning, sjukersättning, bostadsbidrag, föräldrapenning, assistansersättning, studiemedel eller korttidsstöd – kan det uppstå situationer där utbetalande myndighet beslutar att du ska betala tillbaka. Om du anser att beslutet är felaktigt kan våra jurister kan hjälpa dig överklaga och bestrida återkravet.

Man som håller i en vit spargris

Det finns många olika varianter av ersättningar och stöd som du kan ansöka om att få av en myndighet såsom Försäkringskassan, CSN eller Tillväxtverket. I vissa fall kan myndigheten, efter att du har fått stödet eller ersättningen utbetald, granska ditt ärende och komma fram till att utbetalningen var felaktig. Ibland sker en sådan granskning flera år efter att utbetalningen har skett.

För de flesta stöd och ersättningar gäller att den utbetalande myndigheten endast kan besluta om återbetalning eller återkrav om utbetalningen anses vara felaktig för att du har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter. Vilken grund myndigheterna har för att anse att du ska ha lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter kan variera och ibland upplevas som svag. Dessutom är lagstiftningen inte alltid tydlig med vad som faktiskt gäller, vilket kan göra det särskilt svårt att veta vad som bör läggas fram i ett överklagande av ett beslut om återbetalning eller återkrav.

Har du fått ett beslut om återbetalning eller återkrav från en myndighet och anser att beslutet är felaktigt? Tveka inte att kontakta någon av våra jurister så kan vi hjälpa dig.

Jurist för beslut om återbetalning och återkrav

Om du är mottagare av någon typ av ersättning – till exempel sjukpenning, sjukersättning, bostadsbidrag, föräldrapenning, assistansersättning, studiemedel eller korttidsstöd – kan det uppstå situationer där utbetalande myndighet beslutar att du ska betala tillbaka. Om du anser att beslutet är felaktigt kan våra jurister kan hjälpa dig överklaga och bestrida återkravet.

Man som håller i en vit spargris

Det finns många olika varianter av ersättningar och stöd som du kan ansöka om att få av en myndighet såsom Försäkringskassan, CSN eller Tillväxtverket. I vissa fall kan myndigheten, efter att du har fått stödet eller ersättningen utbetald, granska ditt ärende och komma fram till att utbetalningen var felaktig. Ibland sker en sådan granskning flera år efter att utbetalningen har skett.

För de flesta stöd och ersättningar gäller att den utbetalande myndigheten endast kan besluta om återbetalning eller återkrav om utbetalningen anses vara felaktig för att du har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter. Vilken grund myndigheterna har för att anse att du ska ha lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter kan variera och ibland upplevas som svag. Dessutom är lagstiftningen inte alltid tydlig med vad som faktiskt gäller, vilket kan göra det särskilt svårt att veta vad som bör läggas fram i ett överklagande av ett beslut om återbetalning eller återkrav.

Har du fått ett beslut om återbetalning eller återkrav från en myndighet och anser att beslutet är felaktigt? Tveka inte att kontakta någon av våra jurister så kan vi hjälpa dig.