Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Nya regler om sjukersättning för äldre

Från och med den 1 september 2022 gäller nya regler för sjukersättning, tidigare kallat förtidspension. Reglerna gäller för personer som är 60 år eller äldre, men ännu inte hunnit fylla 65 år.

Äldre par på promenad i skogen

Lagändringen innebär inte någon ändrad bedömning av den försäkrades hälsotillstånd i sig, kravet på en nedsatt arbetsförmåga kvarstår. Däremot ska den försäkrades arbetsförmåga bedömas mot en snävare krets av hypotetiska arbeten. Denna snävare krets kommer öka chanserna för äldre personer att få sjukersättning beviljat.

En del av syftet med lagändringen är att äldre personer inte ska tvingas ta ut sin allmänna pension på grund av hälsoskäl eller utebliven ersättningen från sjukersättning.

Behöver du hjälp med ditt ärende om sjukersättning? Hör av dig till någon av våra jurister, så hjälper vi dig.

Nya regler om sjukersättning för äldre

Från och med den 1 september 2022 gäller nya regler för sjukersättning, tidigare kallat förtidspension. Reglerna gäller för personer som är 60 år eller äldre, men ännu inte hunnit fylla 65 år.

Äldre par på promenad i skogen

Lagändringen innebär inte någon ändrad bedömning av den försäkrades hälsotillstånd i sig, kravet på en nedsatt arbetsförmåga kvarstår. Däremot ska den försäkrades arbetsförmåga bedömas mot en snävare krets av hypotetiska arbeten. Denna snävare krets kommer öka chanserna för äldre personer att få sjukersättning beviljat.

En del av syftet med lagändringen är att äldre personer inte ska tvingas ta ut sin allmänna pension på grund av hälsoskäl eller utebliven ersättningen från sjukersättning.

Behöver du hjälp med ditt ärende om sjukersättning? Hör av dig till någon av våra jurister, så hjälper vi dig.