Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Försäkringskassans bristande handläggning får återigen kritik av JO

Justitieombudsmannen (hädanefter JO), riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassans handläggning i två ärenden gällande rätten till assistansersättning och återkrav av erhållen assistansersättning för en och samma individ.

Försäkringskassans fasadskylt

Förvaltningsrätten upphävde Försäkringskassans beslut gällande rätten till assistansersättning med anledning av att ärendet krävde ytterligare utredning. När ett sådant beslut meddelas ska Försäkringskassan påbörja arbetet med vidare utredning med skyndsamhet enligt lag. Trots det dröjde det nästan två år innan Försäkringskassan fattade ett nytt beslut. JO anför att den långa handläggningstiden är oacceptabel. JO kritiserar även starkt att en av de faktorer som påverkat handläggningstiden är att Försäkringskassan, återigen, har efterfrågat material myndigheten redan har tillgång till. Detta är något Försäkringskassan har kritiserats för tidigare. JO betonar även att enskilda inte ska behöva vara pådrivande för att en myndighet ska vidta handläggningsåtgärder, vilket varit högaktuellt i detta ärende.

JO betonar att det är viktigt att ärenden om återkrav hanteras korrekt och skyndsamt för att minimera konsekvenserna för den enskilde. Därav kritiserar JO Försäkringskassan för att handläggningen och uppföljningen av återkravsärendet uppgick till totalt 14 månader.

JO riktar även kritik mot att Försäkringskassan återigen påvisar okunskap avseende ombudens roll i handläggningen. Utöver att Försäkringskassan inte uppfyller kommuniceringskraven enligt lag riskerar enskilda att missa viktiga tidsfrister för att begära omprövning, eller överklaga, beslut. Att Försäkringskassan har fått just denna kritik i flera tidigare ärenden ses allvarligt på då bristerna till synes inte avhjälps internt hos myndigheten.

JO beslut daterat 2022-09-14
Dnr 3622-2021.

Försäkringskassans bristande handläggning får återigen kritik av JO

Justitieombudsmannen (hädanefter JO), riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassans handläggning i två ärenden gällande rätten till assistansersättning och återkrav av erhållen assistansersättning för en och samma individ.

Försäkringskassans fasadskylt

Förvaltningsrätten upphävde Försäkringskassans beslut gällande rätten till assistansersättning med anledning av att ärendet krävde ytterligare utredning. När ett sådant beslut meddelas ska Försäkringskassan påbörja arbetet med vidare utredning med skyndsamhet enligt lag. Trots det dröjde det nästan två år innan Försäkringskassan fattade ett nytt beslut. JO anför att den långa handläggningstiden är oacceptabel. JO kritiserar även starkt att en av de faktorer som påverkat handläggningstiden är att Försäkringskassan, återigen, har efterfrågat material myndigheten redan har tillgång till. Detta är något Försäkringskassan har kritiserats för tidigare. JO betonar även att enskilda inte ska behöva vara pådrivande för att en myndighet ska vidta handläggningsåtgärder, vilket varit högaktuellt i detta ärende.

JO betonar att det är viktigt att ärenden om återkrav hanteras korrekt och skyndsamt för att minimera konsekvenserna för den enskilde. Därav kritiserar JO Försäkringskassan för att handläggningen och uppföljningen av återkravsärendet uppgick till totalt 14 månader.

JO riktar även kritik mot att Försäkringskassan återigen påvisar okunskap avseende ombudens roll i handläggningen. Utöver att Försäkringskassan inte uppfyller kommuniceringskraven enligt lag riskerar enskilda att missa viktiga tidsfrister för att begära omprövning, eller överklaga, beslut. Att Försäkringskassan har fått just denna kritik i flera tidigare ärenden ses allvarligt på då bristerna till synes inte avhjälps internt hos myndigheten.

JO beslut daterat 2022-09-14
Dnr 3622-2021.