Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Stärkt konsumentskydd för konsumenter vid bankbedrägerier

2022-09-30

Konsumenter som har förlorat pengar efter att ha blivit utsatta för bedrägeri genom att lämna ut bankuppgifter får nu med den nya domen från Högsta domstolen (HD) ökade möjligheter att få ersättning från banken.

Bild på hand som håller i ett kreditkort

Idag sker allt fler banktjänster online via inloggning med Bank-ID, bankdosor och andra personliga koder. I takt med denna ökning har även antalet bedrägerier ökat kraftigt, främst mot äldre och andra utsatta grupper i samhället.

Konsumenten i denna prejudicerande dom blev, såsom många andra, lurad att lämna ut sina bankuppgifter via telefon. I bedömningen av ansvarsfrågan vägde HD huruvida konsumenten som blivit utsatt för bedrägeri agerat grovt oaktsamt eller särskilt klandervärt. I fall som dessa tittar man på konsumentens agerande och ansvarsfrågan. För det fall konsumenten anses ha agerat särskilt klandervärt bär denne hela ansvaret för den förkomna summan. Om konsumenten i stället bedöms ha agerat grovt oaktsamt är konsumentens ansvar begränsat till 12 000 kronor (vilket kan liknas vid en form av självrisk) medan banken får ansvara för förlusten i övrigt. HD ansåg att konsumentens agerande var grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt.

Den nya domen från Högsta domstolen är vägledande och förtydligar rättsläget vid bedömning av ansvarsfrågan och begreppet särskilt klandervärd. HD-domen gör nu klart att; för att en konsument ska anses ha agerat särskilt klandervärt krävs nu att konsumenten vid tillfället var medveten om att det fanns en risk för att denne blev bedragen men ändock lämnat ut uppgifter till bedragaren. Därmed talar den nya vägledningen till konsumenternas fördel och visar på en tillämpning av regelverket som är mycket gynnande för den drabbade konsumenten. För bankernas ansvar resonerar HD att det finns ett önskemål att uppmuntra användningen av olika typer av betalningsinstrument (som till exempel BankID). Av den anledningen anses det vara rimligt att parterna i viss mån får dela på risken för obehöriga transaktioner.

Målnummer i HD: HD T 4623-21

Stärkt konsumentskydd för konsumenter vid bankbedrägerier

2022-09-30

Konsumenter som har förlorat pengar efter att ha blivit utsatta för bedrägeri genom att lämna ut bankuppgifter får nu med den nya domen från Högsta domstolen (HD) ökade möjligheter att få ersättning från banken.

Bild på hand som håller i ett kreditkort

Idag sker allt fler banktjänster online via inloggning med Bank-ID, bankdosor och andra personliga koder. I takt med denna ökning har även antalet bedrägerier ökat kraftigt, främst mot äldre och andra utsatta grupper i samhället.

Konsumenten i denna prejudicerande dom blev, såsom många andra, lurad att lämna ut sina bankuppgifter via telefon. I bedömningen av ansvarsfrågan vägde HD huruvida konsumenten som blivit utsatt för bedrägeri agerat grovt oaktsamt eller särskilt klandervärt. I fall som dessa tittar man på konsumentens agerande och ansvarsfrågan. För det fall konsumenten anses ha agerat särskilt klandervärt bär denne hela ansvaret för den förkomna summan. Om konsumenten i stället bedöms ha agerat grovt oaktsamt är konsumentens ansvar begränsat till 12 000 kronor (vilket kan liknas vid en form av självrisk) medan banken får ansvara för förlusten i övrigt. HD ansåg att konsumentens agerande var grovt oaktsamt men inte särskilt klandervärt.

Den nya domen från Högsta domstolen är vägledande och förtydligar rättsläget vid bedömning av ansvarsfrågan och begreppet särskilt klandervärd. HD-domen gör nu klart att; för att en konsument ska anses ha agerat särskilt klandervärt krävs nu att konsumenten vid tillfället var medveten om att det fanns en risk för att denne blev bedragen men ändock lämnat ut uppgifter till bedragaren. Därmed talar den nya vägledningen till konsumenternas fördel och visar på en tillämpning av regelverket som är mycket gynnande för den drabbade konsumenten. För bankernas ansvar resonerar HD att det finns ett önskemål att uppmuntra användningen av olika typer av betalningsinstrument (som till exempel BankID). Av den anledningen anses det vara rimligt att parterna i viss mån får dela på risken för obehöriga transaktioner.

Målnummer i HD: HD T 4623-21