Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Nu gäller nya regler i LAS – vad innebär det?

2022-10-05

Från och med den 1 oktober 2022 gäller nya regler på arbetsplatsen. De nya reglerna i LAS innebär många praktiska förändringar på det arbetsrättsliga området som såväl arbetsgivare som arbetstagare bör känna till.

Bild från en arbetsintervju

Några av de väsentligaste förändringarna är att en anställning inte längre består vid tvist om en uppsägnings giltighet, beloppen för möjligt skadestånd estimeras öka och bemanningsanställda ska erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretagen efter viss tid. Andra viktiga punkter är att heltid ska utgöra norm och att turordningsreglerna vid hyvling och återanställning förändras.

De nya reglerna innebär även att så kallad inlasning, när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning, kan ske redan vid en samlad anställningsperiod om tolv månader inom en femårsperiod. Samtidigt gör de nya reglerna det något lättare för arbetsgivare att säga upp en tillsvidareanställd på personliga skäl. Även reglerna för a-kassa reformeras för att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Det kan alltså ses som ett givande och tagande för båda parter, men det kan bli särskilt dyrt för arbetsgivaren om denne inte hänger med i förändringarna. LAS syfte är att skydda arbetstagaren vilket gör att lagen fortfarande är till de anställdas fördel. LAS uppmanar bland annat kundföretag till att erbjuda bemanningsanställda en tillsvidareanställning när de har nått en samlad anställningstid på 24 månader inom en 36-månaders period, om det inte görs ska företagen istället betala ersättning, alternativt riskera skadestånd, till den inhyrda anställda. Även arbetsgivarens informationsskyldighet skärps för att trygga anställda och ge dem den information de behöver för att kunna ta vara på sina intressen.

LAS är, likt tidigare, semidispositiv vilket innebär att kollektivavtal fortfarande får göra avvikelser från den, och i redan pågående tvister tillämpas de äldre bestämmelserna. Det är dock många förändringar utöver de ovan nämnda och de nya reglerna i LAS innehåller flera dolda aspekter i tidsfrister och liknande som gör det lätt att ta fel vilket kan resultera i stora oönskade situationer som följd. Vi på Förvaltningsjuristerna håller oss givetvis uppdaterade på rättsläget och kan ge er råd, och i övrigt vara er till hjälp, oavsett om ni är ett stort eller litet företag, arbetsgivare eller anställd.

Nu gäller nya regler i LAS – vad innebär det?

Från och med den 1 oktober 2022 gäller nya regler på arbetsplatsen. De nya reglerna i LAS innebär många praktiska förändringar på det arbetsrättsliga området som såväl arbetsgivare som arbetstagare bör känna till.

Bild från en arbetsintervju

Några av de väsentligaste förändringarna är att en anställning inte längre består vid tvist om en uppsägnings giltighet, beloppen för möjligt skadestånd estimeras öka och bemanningsanställda ska erbjudas tillsvidareanställning hos kundföretagen efter viss tid. Andra viktiga punkter är att heltid ska utgöra norm och att turordningsreglerna vid hyvling och återanställning förändras.

De nya reglerna innebär även att så kallad inlasning, när en visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning, kan ske redan vid en samlad anställningsperiod om tolv månader inom en femårsperiod. Samtidigt gör de nya reglerna det något lättare för arbetsgivare att säga upp en tillsvidareanställd på personliga skäl. Även reglerna för a-kassa reformeras för att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

Det kan alltså ses som ett givande och tagande för båda parter, men det kan bli särskilt dyrt för arbetsgivaren om denne inte hänger med i förändringarna. LAS syfte är att skydda arbetstagaren vilket gör att lagen fortfarande är till de anställdas fördel. LAS uppmanar bland annat kundföretag till att erbjuda bemanningsanställda en tillsvidareanställning när de har nått en samlad anställningstid på 24 månader inom en 36-månaders period, om det inte görs ska företagen istället betala ersättning, alternativt riskera skadestånd, till den inhyrda anställda. Även arbetsgivarens informationsskyldighet skärps för att trygga anställda och ge dem den information de behöver för att kunna ta vara på sina intressen.

LAS är, likt tidigare, semidispositiv vilket innebär att kollektivavtal fortfarande får göra avvikelser från den, och i redan pågående tvister tillämpas de äldre bestämmelserna. Det är dock många förändringar utöver de ovan nämnda och de nya reglerna i LAS innehåller flera dolda aspekter i tidsfrister och liknande som gör det lätt att ta fel vilket kan resultera i stora oönskade situationer som följd. Vi på Förvaltningsjuristerna håller oss givetvis uppdaterade på rättsläget och kan ge er råd, och i övrigt vara er till hjälp, oavsett om ni är ett stort eller litet företag, arbetsgivare eller anställd.