Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Nya regler om sjukersättning

2022-11-21

Den 1 september trädde nya regler om sjukersättning i kraft, som gäller för personer som fyllt 60 år.

Försäkringskassans fasadskylt

De nya reglerna innebär att den försäkrade vid bedömningen av arbetsförmågan ska bedömas mot normalt förekommande arbeten som han eller hon har erfarenhet av och har haft under de senaste femton åren, eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga. Tidigare bedömdes arbetsförmågan mot alla förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

Regeländringen är fortfarande ny, men redan nu tycker vi oss se att Försäkringskassan gör en mer generös bedömning vid ansökan om sjukersättning, vilket för många är en mycket välkommen förändring. Har du funderingar kring regeländringen eller behöver hjälp med din ansökan?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Nya regler om sjukersättning

2022-11-21

Den 1 september trädde nya regler om sjukersättning i kraft, som gäller för personer som fyllt 60 år.

Försäkringskassans fasadskylt

De nya reglerna innebär att den försäkrade vid bedömningen av arbetsförmågan ska bedömas mot normalt förekommande arbeten som han eller hon har erfarenhet av och har haft under de senaste femton åren, eller andra lämpliga arbeten som är tillgängliga. Tidigare bedömdes arbetsförmågan mot alla förekommande arbeten på arbetsmarknaden.

Regeländringen är fortfarande ny, men redan nu tycker vi oss se att Försäkringskassan gör en mer generös bedömning vid ansökan om sjukersättning, vilket för många är en mycket välkommen förändring. Har du funderingar kring regeländringen eller behöver hjälp med din ansökan? Kontakta oss så berättar vi mer!