Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Olycksfall vid vaccination utanför arbetet – arbetsskada eller inte?

2023-04-28

I en nyligen avkunnad dom i mål nr 3543-21 i Kammarrätten i Jönköping var det fråga om en skada som uppkommit i samband med en vaccination var att betrakta som en arbetsskada och om den olycksdrabbade hade möjlighet att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen för skadan.

Bild på vaccinationssprutor

Den anställde hade fått tillstånd att vaccinera sig under arbetstid, varvid arbetsgivaren betalade för vaccinationen då det förelåg en ökad risk för smitta vid arbetet kring avlopp som arbetstagaren utförde.

Det var i målet fråga om det förelåg förutsättningar för att få ersättning för tandskadan som uppkommit i samband med att arbetstagaren svimmat i anslutning till vaccinationen. Kammarrätten anförde att olyckor i arbetet i huvudsak ska vara hänförliga till arbetstagarens egentliga arbete eller olyckor som sker på arbetsplatsen. I vissa fall kan olyckor som skett utanför arbetsplatsen inkluderas i begreppet olycksfall i arbetet. Det krävs då att arbetstagaren utförde något som kan anses vara i arbetsgivarens intresse eller att arbetstagaren varit stadd i arbetsgivarens ärenden. Ett exempel är olyckor i samband med fysisk träning för brandmän då det kan anses vara i arbetsgivarens intresse att arbetstagarna har god fysisk hälsa för typen av arbete som utförs. Huvudregeln är att det måste föreligga ett samband mellan olyckan och arbetet för att det ska kategoriseras som olycksfall i arbetet.

På grund av arbetstagarens arbete med avlopp hade arbetsgivaren uppmanat till vaccinationen då det föreligger särskilda risker kring den typen av arbete. Kammarrätten anförde att vaccinationen i målet ansågs vara frivillig och det är inte ovanligt att arbetsgivare erbjuder sina anställda förmåner bland annat i form av vaccinering. I målet har inte vaccinationen i sig bidragit till att den anställda kan genomföra sina arbetsuppgifter och prestationen skulle inte heller förbättras endast på grund av vaccinet. Sannolikt gör vaccinet att det föreligger en mindre risk för den anställde att bli smittad av sjukdomar till följd av arbetet. Detta är något som endast gynnar den anställde själv, och inte arbetsgivaren.

Vaccinationen i målet gynnar indirekt arbetsgivaren då arbetstagarens risk att bli sjuk och vara borta från arbetet minskar, men inte i sådan mån att vaccinationen kan anses vara utförd i arbetsgivarens intresse. Med det som grund ansåg kammarrätten att olycksfallet i samband med vaccinationen inte var att betrakta som ett olycksfall i arbetet och skadan som uppkom är därmed inte en arbetsskada. Arbetstagaren nekades därför ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Behöver du hjälp med en arbets- eller försäkringsrelaterad fråga? Hör av dig till oss på Förvaltningsjuristerna så hjälper vi dig i ditt ärende.

Olycksfall vid vaccination utanför arbetet – arbetsskada eller inte?

2023-04-28

I en nyligen avkunnad dom i mål nr 3543-21 i Kammarrätten i Jönköping var det fråga om en skada som uppkommit i samband med en vaccination var att betrakta som en arbetsskada och om den olycksdrabbade hade möjlighet att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen för skadan.

Bild på vaccinationssprutor

Den anställde hade fått tillstånd att vaccinera sig under arbetstid, varvid arbetsgivaren betalade för vaccinationen då det förelåg en ökad risk för smitta vid arbetet kring avlopp som arbetstagaren utförde.

Det var i målet fråga om det förelåg förutsättningar för att få ersättning för tandskadan som uppkommit i samband med att arbetstagaren svimmat i anslutning till vaccinationen. Kammarrätten anförde att olyckor i arbetet i huvudsak ska vara hänförliga till arbetstagarens egentliga arbete eller olyckor som sker på arbetsplatsen. I vissa fall kan olyckor som skett utanför arbetsplatsen inkluderas i begreppet olycksfall i arbetet. Det krävs då att arbetstagaren utförde något som kan anses vara i arbetsgivarens intresse eller att arbetstagaren varit stadd i arbetsgivarens ärenden. Ett exempel är olyckor i samband med fysisk träning för brandmän då det kan anses vara i arbetsgivarens intresse att arbetstagarna har god fysisk hälsa för typen av arbete som utförs. Huvudregeln är att det måste föreligga ett samband mellan olyckan och arbetet för att det ska kategoriseras som olycksfall i arbetet.

På grund av arbetstagarens arbete med avlopp hade arbetsgivaren uppmanat till vaccinationen då det föreligger särskilda risker kring den typen av arbete. Kammarrätten anförde att vaccinationen i målet ansågs vara frivillig och det är inte ovanligt att arbetsgivare erbjuder sina anställda förmåner bland annat i form av vaccinering. I målet har inte vaccinationen i sig bidragit till att den anställda kan genomföra sina arbetsuppgifter och prestationen skulle inte heller förbättras endast på grund av vaccinet. Sannolikt gör vaccinet att det föreligger en mindre risk för den anställde att bli smittad av sjukdomar till följd av arbetet. Detta är något som endast gynnar den anställde själv, och inte arbetsgivaren.

Vaccinationen i målet gynnar indirekt arbetsgivaren då arbetstagarens risk att bli sjuk och vara borta från arbetet minskar, men inte i sådan mån att vaccinationen kan anses vara utförd i arbetsgivarens intresse. Med det som grund ansåg kammarrätten att olycksfallet i samband med vaccinationen inte var att betrakta som ett olycksfall i arbetet och skadan som uppkom är därmed inte en arbetsskada. Arbetstagaren nekades därför ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Behöver du hjälp med en arbets- eller försäkringsrelaterad fråga? Hör av dig till oss på Förvaltningsjuristerna så hjälper vi dig i ditt ärende.