Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Överprövning upphandling

Vi har erfarenhet av att representera några av Sveriges största kommuner och multinationella koncerner. Är du missnöjd med utfallet i en upphandling och vill göra en överprövning? Våra jurister kan hjälper er i alla delar från genomgång av upphandlingsdokument till eventuell ansökan om överprövning. Genom att anlita oss som ombud kan ni tryggt överlåta kommunikationen med myndigheter, domstolar och andra berörda till oss, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Överprövning upphandling

Vi har erfarenhet av att representera några av Sveriges största kommuner och multinationella koncerner. Är du missnöjd med utfallet i en upphandling och vill göra en överprövning? Våra jurister kan hjälper er i alla delar från genomgång av upphandlingsdokument till eventuell ansökan om överprövning. Genom att anlita oss som ombud kan ni tryggt överlåta kommunikationen med myndigheter, domstolar och andra berörda till oss, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

För anbudsgivare eller leverantör

Att gå in i en upphandling tar mycket tid från annat. Det är då viktigt att allt blir korrekt från början. Tyvärr händer det ändå att tilldelningsbeslutet inte blir som man tänkt sig. Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen, så som med:

 • stöd vid utformning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling

För upphandlande myndighet

Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen. Ni kan vända er till oss för:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • framtagande av upphandlingsunderlag
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande befintliga avtal
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling
 • upphandling av entreprenad, varor och tjänster
Emma Jakobsson, jurist

Fråga Emma!

Det kan vara svårt att veta hur man går tillväga för att överpröva ett beslut, hur processen går till. Emma hjälper dig både med rådgivning och som ombud genom hela eller delar av processen.


Telefon: 010-18 89 500

kontakt@forvaltningsjuristerna.se

För anbudsgivare eller leverantör

Att gå in i en upphandling tar mycket tid från annat. Det är då viktigt att allt blir korrekt från början. Tyvärr händer det ändå att tilldelningsbeslutet inte blir som man tänkt sig. Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen, så som med:

 • stöd vid utformning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och
  ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling

För upphandlande myndighet

Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen. Ni kan vända er till oss för:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • framtagande av upphandlingsunderlag
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande befintliga avtal
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling
 • upphandling av entreprenad, varor och tjänster

Fråga Emma!

Det kan vara svårt att veta hur man går tillväga för att överpröva ett beslut, hur processen går till. Emma hjälper dig både med rådgivning och som ombud genom hela eller delar av processen.


Telefon: 010-18 89 500

kontakt@forvaltningsjuristerna.se

Emma Jakobsson, jurist