Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Överprövning upphandling

Är du missnöjd med utfallet i en upphandling och vill göra en överprövning? Våra jurister hjälper er i alla delar från ansökan om överprövning till tvistelösning. Vi ser till att ni får de bästa förutsättningarna för att vinna. Genom att anlita oss som ombud kan ni överlåta kommunikationen med myndigheter, domstolar och andra berörda till oss, så att ni kan fokusera er kärnverksamhet.

Överprövning upphandling

Är du missnöjd med utfallet i en upphandling och vill göra en överprövning? Våra jurister hjälper er i alla delar från ansökan om överprövning till tvistelösning. Vi ser till att ni får de bästa förutsättningarna för att vinna. Genom att anlita oss som ombud kan ni överlåta kommunikationen med myndigheter, domstolar och andra berörda till oss, så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet.

Juridisk kompetens vid överprövning av upphandling

Att gå in i en upphandling tar mycket tid från annat och det gör det extra vitkigt att vinna. Tyvärr händer det att tilldelningsbeslutet inte blir som man tänkt sig. Då är det viktigt att
kunna analysera beslutet och leta efter felaktigheter som kan komma till ens fördel.

Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen. Ni kan vända er till oss för:

 • stöd vid utformning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling och tvistelösning

Ditt juridiska stöd i offentliga upphandlingar

Förvaltningsjuristerna har lång erfarenhet inom överprövning av upphandling och vet vad
som krävs för att vinna. Vi granskar och kontrollerar om det vinnande anbudet är korrekt
utfört.

Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen. Ni kan vända er till oss för:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling och tvistelösning
 • upphandling av entreprenad, varor och tjänster
Bild på kugghjul i svartvitt

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överpröva ett beslut, hur processen går till och hur ett överprövande ska se ut. 


Våra jurister hjälper dig både med rådgivning och som ombud genom hela eller delar av processen.


Telefon: 010-18 89 500

kontakt@forvaltningsjuristerna.se

Juridisk kompetens vid överprövning av upphandling

Att gå in i en upphandling tar mycket tid från annat och det gör det extra vitkigt att vinna. Tyvärr händer det att tilldelningsbeslutet inte blir som man tänkt sig. Då är det viktigt att
kunna analysera beslutet och leta efter felaktigheter som kan komma till ens fördel.

Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen. Ni kan vända er till oss för:

 • stöd vid utformning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling och tvistelösning

Ditt juridiska stöd i offentliga upphandlingar

Förvaltningsjuristerna har lång erfarenhet inom överprövning av upphandling och vet vad
som krävs för att vinna. Vi granskar och kontrollerar om det vinnande anbudet är korrekt
utfört.

Våra jurister bistår er i alla delar av upphandlingen. Ni kan vända er till oss för:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling och tvistelösning
 • upphandling av entreprenad, varor och tjänster

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överpröva ett beslut, hur processen går till och hur ett överprövande ska se ut. 

Våra jurister hjälper dig både med rådgivning och som ombud genom hela eller delar av processen.

Telefon: 010-18 89 500

kontakt@forvaltningsjuristerna.se

Närbild på hand som skriver