Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Vårdnad, boende & umgänge

När man går in i en relation eller skaffar barn så finns det ofta inte en tanke på att man skulle kunna hamna i en infekterad tvist gällande egendom eller vårdnaden om barnen. Vid en separation så är just frågorna om barnens boende, vårdnad och umgänge särskilt påfrestande. Dessa viktiga frågor kan vara särskilt svåra att hantera om man blivit sviken eller sårad av den andra föräldern eller om den andra föräldern uppvisat sidor som gör att han eller hon rent av är olämplig för att ta hand om barnen.

Det kan i detta läge vara en omöjlig uppgift att förhålla sig saklig för att hitta vägar och överenskommelser som i slutänden blir bäst för barnen, men som även fungerar för övriga inblandade. Förvaltningsjuristerna ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i dessa utmanande tider. Våra jurister hjälper dig gärna enskilt eller er som par.

Vem har rätt till vad?

För både barn och föräldrar är det viktigt att veta vem som får fatta vilka beslut och när, var barnet ska vistas på veckorna och vilka veckor, var barnet ska spendera loven m.m. Dessa frågor regleras lämpligast genom ett avtal som måste godkännas av socialnämnden eller efter beslut från domstol.

Som förälder bör man så långt som möjligt försöka ha en god ton mot familjerätten, socialtjänsten, skolan och den andra föräldern. Detta är särskilt viktigt då man som förälder ska verka för en god och nära relation med den andra föräldern. Efter att ha försökt komma överens för att lösa situationen utan hjälp utifrån bör ni kontakta familjerätten i er hemkommun för att få stöd genom till exempel samarbetssamtal. Om ni inte kan reda i situationen med hjälp av familjerätten kan ni behöva hjälp av en jurist som är expert på familjerätt och som kan vara ert ombud.

Rättsskydd kan vara en finansiell hjälp

Förvaltningsjuristerna har erfarenhet av många olika frågor och finns vid er sida om behov uppstår. Kostnaden för en jurist eller advokat kan ofta till stor del finansieras av rättsskyddet i er hemförsäkring och i vissa fall genom rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Många tvister kan en jurist eller advokat hjälpa er att lösa utanför domstol, men om det inte är möjligt så lotsar våra jurister dig genom vårdnadsprocessen. 

Våra jurister hjälper er

Utgå alltid från barnets bästa

Vårdnaden om barnet är en viktig fråga som reglerar beslutanderätten över barnet. Vanligtvis delar föräldrar på vårdnaden men i vissa fall finns skäl för ensam vårdnad. Så kan till exempel vara fallet om det föreligger allvarliga samarbetssvårigheter eller en av föräldrarna har missbruksproblematik, är våldsam eller lider av psykisk ohälsa. 

Boende och umgänge

Det finns olika upplägg som kan lösa boende och umgängesfrågan, oavsett vårdnaden; barnet kan exempelvis bo växelvis hos föräldrarna. Hur tiden hos respektive förälder är fördelad varierar och kan regleras genom ett avtal. I andra fall bor barnet hos en av föräldrarna men träffar den andra föräldern vid så kallade umgängen. Även umgänget bör regleras i avtal. Utgångspunkten är alltid barnets bästa. I takt med stigande ålder och mognad ökar även barnets möjlighet till inflytande över sin egen situation. 

Har du frågor kring umgängesrätt eller behöver ett juridiskt ombud får du gärna kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.

Vårdnadstvist & umgänge

När man går in i en relation eller skaffar barn så finns det ofta inte en tanke på att man skulle kunna hamna i en infekterad tvist gällande egendom eller vårdnaden om barnen. Vid en separation så är just frågorna om barnens boende, vårdnad och umgänge särskilt påfrestande. Dessa viktiga frågor kan vara särskilt svåra att hantera om man blivit sviken eller sårad av den andra föräldern eller om den andra föräldern uppvisat sidor som gör att han eller hon rent av är olämplig för att ta hand om barnen.

Det kan i detta läge vara en omöjlig uppgift att förhålla sig saklig för att hitta vägar och överenskommelser som i slutänden blir bäst för barnen, men som även fungerar för övriga inblandade. Förvaltningsjuristerna ger dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i dessa utmanande tider. Vi hjälper dig gärna enskilt eller er som par.

Våra jurister hjälper dig

Vem har rätt till vad?

För både barn och föräldrar är det viktigt att veta vem som får fatta vilka beslut och när, var barnet ska vistas på veckorna och vilka veckor, var barnet ska spendera loven m.m. Dessa frågor regleras lämpligast genom ett avtal som måste godkännas av socialnämnden eller efter beslut från domstol.

Som förälder bör man så långt som möjligt försöka ha en god ton med familjerätten, socialtjänsten, skolan och den andra föräldern. Detta är särskilt viktigt då man som förälder ska verka för en god och nära relation med den andra föräldern. Efter att ha försökt komma överens för att lösa situationen utan hjälp utifrån bör ni kontakta familjerätten i er hemkommun för att få stöd genom till exempel samarbetssamtal. Om ni inte kan reda i situationen med hjälp av familjerätten kan ni behöva hjälp av en jurist som är expert på familjerätt och som kan vara ert ombud.

Rättsskyddet finansiell hjälp

Förvaltningsjuristerna har erfarenhet av många olika frågor och finns vid er sida om behov uppstår. Kostnaden för en jurist eller advokat kan ofta till stor del finansieras av rättsskyddet i er hemförsäkring och i vissa fall genom rättshjälp enligt rättshjälpslagen. Många tvister kan en jurist eller advokat hjälpa er att lösa utanför domstol, men om det inte är möjligt så lotsar vi dig genom vårdnadsprocessen. 

Utgår alltid från barnets bästa

Vårdnaden om barnet är en viktig fråga som reglerar beslutanderätten över barnet. Vanligtvis delar föräldrar på vårdnaden men i vissa fall finns skäl för ensam vårdnad. Så kan till exempel vara fallet om det föreligger allvarliga samarbetssvårigheter eller en av föräldrarna har missbruksproblematik, är våldsam eller lider av psykisk ohälsa. 

Det finns olika upplägg som kan lösa boende och umgängesfrågan, oavsett vårdnaden; barnet kan exempelvis bo växelvis hos föräldrarna. Hur tiden hos respektive förälder är fördelad varierar och kan regleras genom ett avtal. I andra fall bor barnet hos en av föräldrarna men träffar den andra föräldern vid så kallade umgängen. Även umgänget bör regleras i avtal. Utgångspunkten är alltid barnets bästa. I takt med stigande ålder och mognad ökar även barnets möjlighet till inflytande över sin egen situation. 

Har du frågor eller behöver ett juridiskt ombud får du gärna kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.