Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Irma Ramić

Jurist

Erfarenhet

Irma har tidigare arbetat på bank med frågor kopplade till familjerätt, avtal och bankjuridik; områden som hon även idag gärna hjälper er med. Ni är även välkomna att kontakta Irma om ni behöver hjälp i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller olika avtal eller tvister gällande både fastigheter och lös egendom.

E-post
Telefon

Rättsområden

Civilrätt

 • Ekonomisk familjerätt - arvsrätt, testamenten, samboavtal och bodelning m.m.
 • Familjerätt - vårdnad, boende och umgänge
 • Avtalsrätt, skuldebrev och gåvobrev (fastigheter och lös egendom)
 • Fastighetstvister
 • Bankjuridik
 • Konsumenträtt
 • Hyresrätt
 • Fordringsrätt
 • Underhållsbidrag (lägg till vid vårdnad, boende och umgänge)

Förvaltningsrätt:

 • Assistansjuridik
 • Utredningar (Lex Sarah)

Irma Ramić

Jurist

Erfarenhet

Irma har tidigare arbetat på bank med frågor kopplade till familjerätt, avtal och bankjuridik; områden som hon även idag gärna hjälper er med. Ni är även välkomna att kontakta Irma om ni behöver hjälp i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller olika avtal eller tvister gällande både fastigheter och lös egendom.

Rättsområden

Civilrätt

 • Ekonomisk familjerätt - arvsrätt, testamenten, samboavtal och bodelning m.m.
 • Familjerätt - vårdnad, boende och umgänge
 • Avtalsrätt, skuldebrev och gåvobrev (fastigheter och lös egendom)
 • Fastighetstvister
 • Bankjuridik
 • Konsumenträtt
 • Hyresrätt
 • Fordringsrätt
 • Underhållsbidrag (lägg till vid vårdnad, boende och umgänge)

Förvaltningsrätt:

 • Assistansjuridik
 • Utredningar (Lex Sarah)
E-post
Telefon