Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Matilda Gustafsson, jurist

Erfarenhet

Matilda har nyligen tagit examen från juristprogrammet vid Örebro universitet. Hon har från arbete på försäkringsbolag fått erfarenhet av bland annat skadeståndsrätt, försäkringsrätt och hyresrätt. Matilda arbetar nu huvudsakligen med frågor rörande assistansjuridik, men hjälper även till och stöttar upp kollegorna där hjälp behövs.

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Socialförsäkringsrätt
 • Socialrätt
 • Utredningar (ex. lex Sarah)
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
Jennie Beigrund, jurist

Jennie Beigrund

Erfarenhet

Jennie arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt och har med sin bakgrund från privat bolag inte bara stor kunskap inom socialrätt och socialförsäkringsrätt utan även inom arbetsrätt m.m. Hon har med framgång hjälpt många bolag i olika tillståndsfrågor och bemästrar förvaltningsrätten. Jennie kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Migrationsrätt – (arbetstillstånd)

Civilrätt

 • Arbetsrätt
E-post
Telefon