Matilda Gustafsson

Jurist

Erfarenhet

Matilda har nyligen tagit examen från juristprogrammet vid Örebro universitet. Hon har från arbete på försäkringsbolag fått erfarenhet av bland annat skadeståndsrätt, försäkringsrätt och hyresrätt. Matilda arbetar nu huvudsakligen med frågor rörande assistansjuridik, men hjälper även till och stöttar upp kollegorna där hjälp behövs.

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

  • Socialförsäkringsrätt
  • Socialrätt
  • Utredningar (ex. lex Sarah)
  • Allmän förvaltningsrätt
  • Förvaltningsprocess

Matilda Gustafsson

Jurist

Erfarenhet

Matilda har nyligen tagit examen från juristprogrammet vid Örebro universitet. Hon har från arbete på försäkringsbolag fått erfarenhet av bland annat skadeståndsrätt, försäkringsrätt och hyresrätt. Matilda arbetar nu huvudsakligen med frågor rörande assistansjuridik, men hjälper även till och stöttar upp kollegorna där hjälp behövs.

Rättsområden

Förvaltningsrätt

  • Socialförsäkringsrätt
  • Socialrätt
  • Utredningar (ex. lex Sarah)
  • Allmän förvaltningsrätt
  • Förvaltningsprocess
E-post
Telefon