Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Rasmus Almqvist Sandén

Jurist

Erfarenhet

Rasmus har tidigare arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag och Inspektionen för vård och omsorg. Han arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt, tillstånd och tillsyn för vård- och omsorgsbolag. Utöver det processar han även en hel del med olika civilrättsliga ärenden, till exempel inom arbetsrätt eller skadeståndsrätt. Rasmus kan även förordnas som offentligt biträde i tvångsmål (LVM, LPT och LRV).

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • LSS
 • Tillstånd och tillsyn (hemtjänst, assistans, HVB, stödboende, etc.)
 • Medicinsk rätt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Studiestöd och studiemedel
 • LVM, LPT och LRV

Civilrätt

 • Försäkringsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Avtalsrätt, fordringar och skulder
 • Arbetsrätt

Ramsus Almqvist Sandén

Jurist

Erfarenhet

Rasmus har tidigare arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag och Inspektionen för vård och omsorg. Han arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt, tillstånd, tvångsvård m.m. men även en hel del med olika civilrättsliga tvister. Rasmus kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Tillstånd (tobak/alkohol, hemtjänst, assistans, sjukvård m.m.)
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Medicinsk rätt
 • Processrätt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • LVU, LVM och LPT

Civilrätt

 • Försäkringsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Sakrätt
 • Avtalsrätt, fordringar och skulder
 • Arbetsrätt
E-post
Telefon