Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Publicerat & press

Här kan du läsa om vårt engagemang i olika frågor och vår tidigare medverkan i media.

Följ oss gärna i sociala medier på Facebook och LinkedIn för att ta del av vårt informationsflöde på ett smidigt sätt. 

 • 2019-09-11

  Skolplikten – vårdnadshavares ansvar att möjliggöra skolgång för barnet

  Grundläggande i svensk skollagstiftning är den s.k. skolplikten. Varje barn har rätt men också en skyldighet att medverka i skolverksamheten. Ett viss...

  Barn i skola

  Läs mer
 • 2019-08-19

  Kammarrätten beviljar personlig assistans i form av aktiv tillsyn av övervakande karaktär för att förebygga och motverka svåra epileptiska anfall. 

  I en nyligen avkunnad dom har kammarrätten i Jönköping meddelat att en 4- årig kille som led av Dravets syndrom har rätt till personlig assistans för ...

  Lag och ordning

  Läs mer
 • 2019-08-19

  Kan ett barn som går på förskola få en tillfällig utökning av personlig assistans för att följa med sina föräldrar på semester utomlands?

  Kammarrätten i Göteborg meddelade 2017 delbifall i ett mål där en 7-årig pojke ansökt om en tillfällig utökning av hans personliga assistans i samband...

  Lag och ordning

  Läs mer
 • 2019-08-19

  Kan man få socialbidrag för att köpa tv-spel?

  För ett par veckor sedan fick kammarrätten ta ställning till frågan om en man fick använda sitt försörjningsstöd för att bl.a. handla tv-spel på Plays...

  Tv-spel

  Läs mer
 • 2019-07-02

  Är sminkning ett grundläggande behov relaterat till personlig hygien?

  Frågan om sminkning ska anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen.  Smink

  Läs mer
 • 2019-07-01

  Ska man redovisa sina assistanstimmar under tiden som rätten till assistansersättning prövas i domstol?

  Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat att kravet på månadsvis redovisning som utförs i avvaktan på att Försäkringskassan ska komma med ett s...

  Klocka

  Läs mer
 • 2019-06-25

  Svensk kvinna har givits rätten till moderskap trots att barnet fötts av en surrogatmamma

  Hälso- och sjukvården erbjuder inte surrogattjänster i Sverige men metoden är inte förbjuden enligt lag. Med hänvisning till barnets bästa har Högsta ...  Läs mer
 • 2019-06-13

  Tid beviljat för det grundläggande behovet kommunikation trots förmåga att svara med enstaka ord

  Kammarrätten i Göteborg konstaterade i början av februari 2019 att en mutistisk 43- årig kvinna hade behov av assistansersättning för att kunna kommun...  Läs mer
 • 2019-05-24

  Tunnelbanespärrarna släppte igenom mannen trots att han inte hade en giltig biljett – inte en godtagbar ursäkt enligt HD

  Igår meddelade Högsta domstolen (HD) dom i ett mål gällande en fodringstvist mellan SL och en man (låt oss kalla honom A) som rest med Stockholms koll...

  Stockholms tunnelbana

  Läs mer
 • 2019-05-21

  HFD kommer ta ställning till om epilepsi omfattas av det femte grundläggande behovet (personlig assistans)

  För ett år sedan meddelade Kammarrätten i Jönköping att en kvinnas behov av aktiv tillsyn på grund av epilepsi var ett grundläggande behov. Nu meddela...


  Läs mer