.right { float: right; width: 300px; padding: 10px; }
Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Publicerat & Press

Publicerat & press

Här kan du läsa om vårt engagemang i diverse frågor och domar som vi anser är extra intressanta. Vi publicerar även sådant där Förvaltningsjuristerna medverkat i press. Trevlig läsning!

Här kan du läsa om vårt engagemang i diverse frågor och domar som vi anser är extra intressanta. Vi publicerar även sådant där Förvaltningsjuristerna medverkat i press. Trevlig läsning!

 • Utredningen om fusk vid högskoleprovet
  Förvaltningsjuristerna har genom en dom som vi vann i kammarrätten (KRST mål nr. 4546-18) uppmärksammats i SOU 2019:50 där regeringens utredare…
  12 jan
 • Vart tog valfriheten vägen?
  Kammarrätten i Göteborg meddelade 2020-10-26 i mål nr 3636-20 en dom som stramar åt valfriheten för assistansberättigade ytterligare.
  5 nov
 • Kötider får stora konsekvenser
  Vår jurist Jennie Beigrund medverkade den 21 september i SvT:s lokala nyheter för Örebro. Här talar hon om vilka konsekvenser de långa kötiderna…
  24 sep
 • Kan skolpersonal gripa in vid ordningsstörning?
  En skola och dess personal får inte utsätta sina elever för kränkande behandling. Om skolpersonalen utsätter en elev för sådan behandling har…
  24 jul
 • Bodelning vid skilsmässa
  När två parter är gifta räknas all egendom som vardera parten äger som gemensam, så kallad giftorättsgods. Vid en skilsmässa skall giftorättsgodset…
  23 jun
 • Personlig assistans - nya grundläggande behov i LSS
  Nu har beslutet kommit som många väntat på. Från och med den 1 juli 2020 ska hjälpbehov med andning och sondmatning bedömas vara assistansgrundande…
  9 jun
 • Missuppfattningar kring "Lilla hjärtat"
  Vår jurist Rasmus Almqvist Sandén har skrivit en insändare i Dagens Nyheter där han menar på att det finns ett flertal missuppfattningar som…
  15 maj
 • Äkenskapsförord
  Vad är äktenskapsförord? När ett par gifter sig blir all egendom de äger, oavsett om det är gemensamt införskaffat eller inte, så kallat giftorättsgods.…
  29 apr