Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Publicerat & Press

Publicerat & press

Här kan du läsa om vårt engagemang i diverse frågor och domar som vi anser är extra intressanta. Vi publicerar även sådant där Förvaltningsjuristerna medverkat i press. Trevlig läsning!

Här kan du läsa om vårt engagemang i diverse frågor och domar som vi anser är extra intressanta. Vi publicerar även sådant där Förvaltningsjuristerna medverkat i press. Trevlig läsning!

  • Kan skolpersonal gripa in vid ordningsstörning?
    En skola och dess personal får inte utsätta sina elever för kränkande behandling. Om skolpersonalen utsätter en elev för sådan behandling har…
    24 jul
  • Bodelning vid skilsmässa
    När två parter är gifta räknas all egendom som vardera parten äger som gemensam, så kallad giftorättsgods. Vid en skilsmässa skall giftorättsgodset…
    23 jun
  • Personlig assistans - nya grundläggande behov i LSS
    Nu har beslutet kommit som många väntat på. Från och med den 1 juli 2020 ska hjälpbehov med andning och sondmatning bedömas vara assistansgrundande…
    9 jun
  • Missuppfattningar kring "Lilla hjärtat"
    Vår jurist Rasmus Almqvist Sandén har skrivit en insändare i Dagens Nyheter där han menar på att det finns ett flertal missuppfattningar som…
    15 maj
  • Äkenskapsförord
    Vad är äktenskapsförord? När ett par gifter sig blir all egendom de äger, oavsett om det är gemensamt införskaffat eller inte, så kallat giftorättsgods.…
    29 apr
  • Om LVU – en skyddslagstiftning som misslyckades
    Lagen (1990:52) om vård av unga, som förkortas LVU, är en lagstiftning vars syfte är att skydda barn och unga – antingen från missförhållanden…
    9 apr
  • Testamente och arvsrätt
    Idag ser familjekonstellationerna lite annorlunda ut än vad det gjorde för bara 50 år sedan. Det är idag mer vanligt att par inte ingår äktenskap…
    31 mar
  • Corona medför förslag om korttidspermittering
    Senaste månadernas spridning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19 medför inte enbart humanitära konsekvenser, vi kan redan…
    17 mar