Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jurist i avtalsrätt och fordringsrätt

Grundläggande för avtalsrätten är principen pacta sunt servanda, eller avtal skall hållas. För att säkerställa att de avtalsslutande parternas avsikter uppnås genom upprättandet av ett avtal förutsätts att avtalet är korrekt formulerat, utan utrymme för tolkning och felaktigheter. Våra jurister hjälper dig i utformningen och upprättandet av ditt avtal.

Jurist i avtalsrätt

Grundläggande för avtalsrätten är principen pacta sunt servanda, eller avtal skall hållas. För att säkerställa att de avtalsslutande parternas avsikter uppnås genom upprättandet av ett avtal förutsätts att avtalet är korrekt formulerat, utan utrymme för tolkning och felaktigheter. Våra jurister hjälper dig i utformningen och upprättandet av ditt avtal.

Att ingå ett avtal där samtliga avtalsparter vet sina rättigheter och skyldigheter samt avtalets innebörd kan förebygga framtida tvister i, och utanför, domstol.

 

Behöver du hjälp att upprätta eller tolka ett avtal? Våra jurister ser till Dina behov och hjälper Dig att upprätta köpeavtal, gåvobrev, partnerskapsavtal, sekretessavtal m.m.

Vanliga frågor kring avtalsrätt

Här hittar du vanliga frågor gällande avtalsrätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

Vi får många frågor från personer som bor i hyresrätter och upplever att de har problem med sin hyresvärd. Det kan gälla frågor om betalning av hyra, uppsägning av lägenheten eller att de rent utav blir hotade om vräkning. Vad är det som faktiskt gäller?

Förhållandet mellan dig som hyresgäst och din hyresvärd regleras i första hand av 12 kap. jordabalken (1970:994), som även kallas hyreslagen. Lagen är dock till stor del dispositiv, vilket innebär att det går att avtala om förhållanden som skiljer sig från lagen. Det är alltså främst hyresavtalet som reglerar vad som gäller mellan dig och din hyresvärd. Det är därför inte möjligt att svara på exakt vad som är rätt eller fel utan att noggrant läsa igenom hyresavtalet.

Huvudregeln är att hyresvärden inte får gå in i hyresgästens bostad utan dennes medgivande. Det finns dock vissa undantag, ex. vid akuta situationer såsom vid vattenläckor. En bedömning måste dock göras för varje situation varför vi rekommenderar att Du vänder dig till en av våra jurister om du upplever att hyresvärden olovligen har gått in i Din bostad.

Välkommen att kontakta oss om Du har frågor kring detta.

Närbild på en öppen lagbok

Vanliga frågor kring avtalsrätt

Att ingå ett avtal där samtliga avtalsparter vet sina rättigheter och skyldigheter samt avtalets innebörd kan förebygga framtida tvister i, och utanför, domstol.

Behöver du hjälp att upprätta eller tolka ett avtal? Våra jurister ser till Dina behov och hjälper Dig att upprätta köpeavtal, gåvobrev, partnerskapsavtal, sekretessavtal m.m.

Här hittar du vanliga frågor gällande avtalsrätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

Hyresrätt

Vi får många frågor från personer som bor i hyresrätter och upplever att de har problem med sin hyresvärd. Det kan gälla frågor om betalning av hyra, uppsägning av lägenheten eller att de rent utav blir hotade om vräkning. Vad är det som faktiskt gäller?

Förhållandet mellan dig som hyresgäst och din hyresvärd regleras i första hand av 12 kap. jordabalken (1970:994), som även kallas hyreslagen. Lagen är dock till stor del dispositiv, vilket innebär att det går att avtala om förhållanden som skiljer sig från lagen. Det är alltså främst hyresavtalet som reglerar vad som gäller mellan dig och din hyresvärd. Det är därför inte möjligt att svara på exakt vad som är rätt eller fel utan att noggrant läsa igenom hyresavtalet.

Får min hyresvärd gå in i min lägenhet utan min tillåtelse?

Huvudregeln är att hyresvärden inte får gå in i hyresgästens bostad utan dennes medgivande. Det finns dock vissa undantag, ex. vid akuta situationer såsom vid vattenläckor. En bedömning måste dock göras för varje situation varför vi rekommenderar att Du vänder dig till en av våra jurister om du upplever att hyresvärden olovligen har gått in i Din bostad.

Välkommen att kontakta oss om Du har frågor kring detta.