Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jurist i migrationsrätt

Migrationsrätten reglerar rätten för en utländsk medborgare att, av olika anledningar, upprätthålla sig i Sverige. Rättsområdet styrs av flertalet författningar där utlänningslagen är den mest centrala.

Däri regleras bland annat frågor gällande asyl, uppehållstillstånd och återkallande av sådant. Gäller Ditt ärende avvisning eller utvisning har du i regel rätt att få ett offentligt biträde förordnat. Även i andra migrationsärenden kan Du anlita ett ombud för att få hjälp med Ditt ärende. Vi tar oss an uppdrag som offentligt biträde där Du som utländsk medborgare har rätt till sådant. I andra fall kan Du kontakta oss för juridisk rådgivning och/eller för att anlita oss som ombud i Ditt ärende.

Jurist i migrationsrätt

Migrationsrätten reglerar rätten för en utländsk medborgare att, av olika anledningar, upprätthålla sig i Sverige. Rättsområdet styrs av flertalet författningar där utlänningslagen är den mest centrala.

Däri regleras bland annat frågor gällande asyl, uppehållstillstånd och återkallande av sådant. Gäller Ditt ärende avvisning eller utvisning har du i regel rätt att få ett offentligt biträde förordnat. Även i andra migrationsärenden kan Du anlita ett ombud för att få hjälp med Ditt ärende. Vi tar oss an uppdrag som offentligt biträde där Du som utländsk medborgare har rätt till sådant. I andra fall kan Du kontakta oss för juridisk rådgivning och/eller för att anlita oss som ombud i Ditt ärende.

Flyttfåglar som ska representera migration

Vanliga frågor kring migrationsrätt

Här hittar du vanliga frågor gällande migrationsrätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

En person kan enligt lag (2001:82) om svenskt medborgarskap beviljas svenskt medborgarskap på olika sätt; vid födelsen (2-3 §§), genom adoption (4 §), genom anmälan (6-10 §§) eller efter ansökan, genom så kallad naturalisation (11-13 §§).

Kriterierna för beviljande av svenskt medborgarskap är olika beroende på vilket av alternativen som det anskaffas genom. Generellt sett måste fler kriterier uppfyllas ju äldre personen i fråga är – för yngre personer kan det räcka med uppehållstillstånd i Sverige för att beviljas svenskt medborgarskap, medan det för äldre personer även kan tillkomma krav på exempelvis hur länge personen bott i Sverige eller att personen kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt. Kontakta oss om Du har frågor kring detta.

Flyttfåglar som ska representera migration

Vanliga frågor kring migrationsrätt

Här hittar du vanliga frågor gällande migrationsrätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

Vad är det som behövs för att beviljas svenskt medborgarskap?

En person kan enligt lag (2001:82) om svenskt medborgarskap beviljas svenskt medborgarskap på olika sätt; vid födelsen (2-3 §§), genom adoption (4 §), genom anmälan (6-10 §§) eller efter ansökan, genom så kallad naturalisation (11-13 §§).

Kriterierna för beviljande av svenskt medborgarskap är olika beroende på vilket av alternativen som det anskaffas genom. Generellt sett måste fler kriterier uppfyllas ju äldre personen i fråga är – för yngre personer kan det räcka med uppehållstillstånd i Sverige för att beviljas svenskt medborgarskap, medan det för äldre personer även kan tillkomma krav på exempelvis hur länge personen bott i Sverige eller att personen kan förväntas ha ett hederligt levnadssätt. Kontakta oss om Du har frågor kring detta.