Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) är enligt lag skyldiga att ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Farligt gods är sådana ämnen och föremål som har farliga egenskaper som gör att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom. Förvaltningsjuristerna har en jurist som är godkänd säkerhetsrådgivare för vägtransporter.

Hör gärna av er för att boka ett möte.

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar farligt gods till någon annan för transport eller transporterar farligt gods (inkl. lastar eller lossar) är enligt lag skyldiga att ha en eller flera säkerhetsrådgivare.

Farligt gods är sådana ämnen och föremål som har farliga egenskaper som gör att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom. Förvaltningsjuristerna har en jurist som är godkänd säkerhetsrådgivare för vägtransporter.

Hör gärna av er för att boka ett möte.