Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Tom Schultz-Eklund, VD och jurist

Erfarenhet

Tom har länge arbetat med socialrätt och allmän förvaltningsrätt, men har även bred och mångårig erfarenhet av olika civilrättsliga tvister. Han hjälper er gärna med avtal, förhandlingar och tillståndsfrågor. Tom trivs som bäst med en svår utmaning eller ett olösligt problem och då särskilt om det handlar om att stå upp för en utsatt part eller en rättighet.

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Socialrätt
 • Säkerhetsrådgivare
 • Processrätt
 • Skoljuridik
 • Tillståndsfrågor (tobak/alkohol, hemtjänst, assistans m.m.)
 • Tvångsmål (LPT och LRV)

Civilrätt

 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Arbetsrätt
 • Tvistelösning/Förhandling
 • Sakrätt
Tom Schultz-Eklund, VD och jurist

Tom Shultz-Eklund

Erfarenhet

Tom har länge arbetat med socialrätt och allmän förvaltningsrätt, men har även bred och mångårig erfarenhet av olika civilrättsliga tvister. Han hjälper er gärna med avtal, förhandlingar och tillståndsfrågor. Tom trivs som bäst med en svår utmaning eller ett olösligt problem och då särskilt om det handlar om att stå upp för en utsatt part eller en rättighet.

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Socialrätt
 • Säkerhetsrådgivare
 • Processrätt
 • Skoljuridik
 • Tillståndsfrågor (tobak/alkohol, hemtjänst, assistans m.m.)
 • Tvångsmål (LPT och LRV)

Civilrätt

 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Arbetsrätt
 • Tvistelösning/Förhandling
 • Sakrätt
E-post
Telefon