Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jurist för tillstånd & tillsyn

Flertalet verksamheter kräver enligt lag ett specifikt tillstånd för att få bedrivas. Ett tillstånd är en kvalitetssäkring för verksamheten i sig och förekommer för olika typer av verksamheter. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är vid bedrivande av skola, förskola, vård- och omsorgsinsatser, försäljning och tillverkning av livsmedel, alkoholservering med mer. Våra jurister hjälper dig att identifiera om din verksamhet kräver tillstånd eller registrering.

Under tiden verksamheten bedrivs behöver tillståndskraven fortlöpande vara uppfyllda. Konsekvensen av ouppnådda krav är avslag på tillståndsansökan alternativt indraget tillstånd för en pågående verksamhet. I det senare fallet kan konsekvensen för dig, dina anställda och din verksamhet bli omfattande. Våra jurister hjälper dig i kommunikationen med berörd myndighet och företräder dig vid behov i domstol.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka de aktuella kraven för tillstånd är, hur de uppfylls och fortsätter vara uppfyllda. Har du planer på att starta en verksamhet som kräver tillstånd? Eller har frågetecken uppstått huruvida din verksamhet fortfarande uppfyller tillståndskraven? Chansa inte, kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.

Jurist för
tillstånd & tillsyn

Flertalet verksamheter kräver enligt lag ett specifikt tillstånd för att få bedrivas. Ett tillstånd är en kvalitetssäkring för verksamheten i sig och förekommer för olika typer av verksamheter. Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är vid bedrivande av skola, förskola, vård- och omsorgsinsatser, försäljning och tillverkning av livsmedel, alkoholservering med mer. Våra jurister hjälper dig att identifiera om din verksamhet kräver tillstånd eller registrering.

Under tiden verksamheten bedrivs behöver tillståndskraven fortlöpande vara uppfyllda. Konsekvensen av ouppnådda krav är avslag på tillståndsansökan alternativt indraget tillstånd för en pågående verksamhet. I det senare fallet kan konsekvensen för dig, dina anställda och din verksamhet bli omfattande. Våra jurister hjälper dig i kommunikationen med berörd myndighet och företräder dig vid behov i domstol.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka de aktuella kraven för tillstånd är, hur de uppfylls och fortsätter vara uppfyllda. Har du planer på att starta en verksamhet som kräver tillstånd? Eller har frågetecken uppstått huruvida din verksamhet fortfarande uppfyller tillståndskraven? Chansa inte, kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.