Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jurist för tillstånd & tillsyn

Flertalet verksamheter kräver enligt lag ett specifikt tillstånd för att få bedrivas. Ett tillstånd är en kvalitetssäkring för verksamheten i sig och förekommer för olika typer av verksamheter. Verksamheterna kan också bli föremål för tillsyn av en myndighet, till exempel Skolinspektionen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Våra jurister hjälper dig att identifiera om din verksamhet kräver tillstånd eller registrering. De kan också hjälpa dig om det pågår ett tillsynsärende gällande din verksamhet.

Vilka verksamheter kräver tillstånd?

Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är vid bedrivande av skola, förskola, vård- och omsorgsinsatser, försäljning och tillverkning av livsmedel, alkoholservering med mer.

Vilka krav för tillstånd gäller?

Under tiden verksamheten bedrivs behöver tillståndskraven fortlöpande vara uppfyllda. Konsekvensen av ouppnådda krav är avslag på tillståndsansökan. Ett tillsynsärende kan i värsta fall sluta med ett indraget tillstånd för en pågående verksamhet. I det senare fallet kan konsekvensen för dig, dina anställda och din verksamhet bli omfattande. Våra jurister hjälper dig i kommunikationen med berörd myndighet och företräder dig vid behov i domstol.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka de aktuella kraven för tillstånd är, hur de uppfylls och fortsätter vara uppfyllda.

Har du planer på att starta en verksamhet som kräver tillstånd?

Kanske har frågetecken uppstått huruvida din verksamhet fortfarande uppfyller tillståndskraven? Har en tillsynsmyndighet kontaktat dig och ställt frågor eller begärt uppgifter? Chansa inte, kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.


Jurist för
tillstånd & tillsyn

Flertalet verksamheter kräver enligt lag ett specifikt tillstånd för att få bedrivas. Ett tillstånd är en kvalitetssäkring för verksamheten i sig och förekommer för olika typer av verksamheter. Verksamheterna kan också bli föremål för tillsyn av en myndighet, till exempel Skolinspektionen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Våra jurister hjälper dig att identifiera om din verksamhet kräver tillstånd eller registrering. De kan också hjälpa dig om det pågår ett tillsynsärende gällande din verksamhet.

Vilka verksamheter kräver tillstånd?

Exempel på verksamheter som kräver tillstånd är vid bedrivande av skola, förskola, vård- och omsorgsinsatser, försäljning och tillverkning av livsmedel, alkoholservering med mer.

Vilka krav för tillstånd gäller?

Under tiden verksamheten bedrivs behöver tillståndskraven fortlöpande vara uppfyllda. Konsekvensen av ouppnådda krav är avslag på tillståndsansökan. Ett tillsynsärende kan i värsta fall sluta med ett indraget tillstånd för en pågående verksamhet. I det senare fallet kan konsekvensen för dig, dina anställda och din verksamhet bli omfattande. Våra jurister hjälper dig i kommunikationen med berörd myndighet och företräder dig vid behov i domstol.

Det är inte alltid lätt att hålla reda på vilka de aktuella kraven för tillstånd är, hur de uppfylls och fortsätter vara uppfyllda.

Har du planer på att starta en verksamhet som kräver tillstånd?

Kanske har frågetecken uppstått huruvida din verksamhet fortfarande uppfyller tillståndskraven? Har en tillsynsmyndighet kontaktat dig och ställt frågor eller begärt uppgifter? Chansa inte, kontakta någon av våra jurister så hjälper vi dig vidare.