Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Förvaltningsjuristerna har tilldelats en R-licens

2022-11-22

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Med R-licens följer verktyg till att kontinuerligt arbeta med etik och ytterligare stärka etikens betydelse inom organisationen. Vi är stolta som tilldelats en R-licens!

R-licens logotyp

Det är viktigt för oss att visa att vi bryr oss om vårt samhälle.

Vi har alla olika kompetens, bakgrund och en moralisk kompass som påverkar oss i vårt dagliga arbete.

Vi har ett gemensamt mål. Att uppnå något större och bättre tillsammans. Där alla är stolta medarbetare och medvetna om sin viktiga roll inom organisationen.

Vi vill medverka till att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhälls-utveckling där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Därför har Förvaltningsjuristerna AB tilldelats en R-licens och valt ett etiskt förhållningssätt som företag och arbetsgivare.

En R-licens kan tilldelas företag som vill främja etikens betydelse och ställa sig bakom R-licensens vision och etikpolicy. För att hitta dessa företag används rekommendationer från företag med samma synsätt på etik.

Tillsammans gör vi skillnad!

Förvaltningsjuristerna har tilldelats en R-licens

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Med R-licens följer verktyg till att kontinuerligt arbeta med etik och ytterligare stärka etikens betydelse inom organisationen. Vi är stolta som tilldelats en R-licens!

R-licens logotyp

Det är viktigt för oss att visa att vi bryr oss om vårt samhälle.

Vi har alla olika kompetens, bakgrund och en moralisk kompass som påverkar oss i vårt dagliga arbete.

Vi har ett gemensamt mål. Att uppnå något större och bättre tillsammans. Där alla är stolta medarbetare och medvetna om sin viktiga roll inom organisationen.

Vi vill medverka till att långsiktigt bidra till en god företagskultur och samhälls-utveckling där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Därför har Förvaltningsjuristerna AB tilldelats en R-licens och valt ett etiskt förhållningssätt som företag och arbetsgivare.

En R-licens kan tilldelas företag som vill främja etikens betydelse och ställa sig bakom R-licensens vision och etikpolicy. För att hitta dessa företag används rekommendationer från företag med samma synsätt på etik.

Tillsammans gör vi skillnad!