Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Dags att upphandla eller
lämna anbud?

Våra jurister företräder såväl myndigheter som privata aktörer i den offentliga upphandlingens alla delar. Oavsett om du är upphandlare eller anbudsgivare hjälper vi dig att tryggt ta dig igenom hela upphandlingsprocessen, t ex genom:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • framtagande av upphandlingsunderlag eller anbud
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentlig upphandling
 • upphandling av entreprenad, varor och tjänster
 • råd och stöd vid sekretessbedömningar av till exempel anbud

Förvaltningsjuristerna erbjuder även skräddarsydda utbildningar och seminarier inom samtliga förvaltningsrättsliga områden, inklusive offentlig upphandling.

Emma Jakobsson, jurist

Fråga Emma!

Det kan vara svårt att veta hur man går tillväga för att överpröva ett beslut, hur processen går till. Emma hjälper dig både med rådgivning och som ombud genom hela eller delar av processen.


Telefon: 010-18 89 500

kontakt@forvaltningsjuristerna.se

Dags att upphandla eller lämna anbud?

Våra jurister företräder såväl myndigheter som privata aktörer i den offentliga upphandlingens alla delar. Oavsett om du är upphandlare eller anbudsgivare hjälper vi dig att tryggt ta dig igenom hela upphandlingsprocessen, t ex genom:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • framtagande av upphandlings-underlag eller anbud
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och
  ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentlig upphandling
 • upphandling av entreprenad, varor och tjänster
 • råd och stöd vid sekretess-bedömningar av till exempel anbud

Förvaltningsjuristerna erbjuder även skräddarsydda utbildningar och seminarier inom samtliga förvaltningsrättsliga områden, inklusive offentlig upphandling.

Emma Jakobsson, jurist

Fråga Emma!

Det kan vara svårt att veta hur man går tillväga för att överpröva ett beslut, hur processen går till. Emma hjälper dig både med rådgivning och som ombud genom hela eller delar av processen.


Telefon: 010-18 89 500

kontakt@forvaltningsjuristerna.se