Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Din jurist vid upphandling – överprövning, avtal och granskning

Våra jurister bistår er i alla delar av den offentliga upphandlingen. Ni kan vända er till Förvaltningsjuristerna för:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling och tvistelösning
 • upphandling av entreprenad, varor och tjänster

Varje år upphandlas varor och tjänster av myndigheter och andra offentliga aktörer till ett värde överstigande 700 miljarder kronor. Mellan 1 000 och 1 500 olika myndigheter annonserar årligen upphandlingar och totalt annonseras över 18 000 upphandlingar per år. Dessa siffror visar endast en sida av upphandlingen, till varje upphandling finns ofta ett antal anbudsgivare som sedan blir leverantörer. I genomsnitt mellan fyra och fem anbud lämnas per upphandling. Det vill säga, över 15 000 vanliga aktiebolag önskar varje år bli leverantör. 

Juridiskt stöd till myndighet och leverantör

Alla dessa upphandlingar regleras av ett antal lagar (LOU, LUF, LOV, LUK och LUFS) och den offentliga upphandlingens område kan därmed beskrivas som omfattande, komplext och svåröverskådligt. Tyvärr innebär detta även att ett felsteg kan vara mycket kostsamt för såväl upphandlande myndighet som budande företag. Våra jurister lotsar er i den offentliga upphandlingen.

Våra jurister företräder såväl myndigheter som privata aktörer i den offentliga upphandlingens alla delar. Förvaltningsjuristerna erbjuder även skräddarsydda utbildningar och seminarier inom samtliga förvaltningsrättsliga områden, inklusive offentlig upphandling.


Våra jurister hjälper er

Lång erfarenhet av offentliga upphandlingar

Vi vet att det kan vara svårt för en upphandlare eller ensam kommunjurist i en liten kommun att hantera eller hinna med dessa komplexa juridiska frågor. Därför finns Förvaltningsjuristerna som ett stöd till er. Våra jurister är experter på offentlig upphandling och förstår er situation och era behov. Tack vare lång erfarenhet från myndighet förstår Förvaltningsjuristerna den kommunala och förvaltningsrättsliga kulturen. Denna erfarenhet gör oss även särskilt lämpade att bistå er med råd och stöd vid sekretessbedömningar av till exempel anbud, något som annars kan vålla oro och osäkerhet i organisationen.

Juridisk kompetens vid överprövning av upphandling

Den vanligaste leverantören i den offentliga upphandlingen är aktiebolag med färre än 50 anställda. Med utgångspunkt i detta är det fullt förståeligt att leverantörerna ofta saknar egen juridisk kompetens för att hantera ett anbud eller en överprövning. Vanligtvis överprövas mellan 6 och 8 % av de annonserade upphandlingarna; det vill säga mellan 1 000 och 1 500 överprövningar varje år. För att uppnå bästa möjliga utfall finns Förvaltningsjuristerna som ett stöd till er. Kontakta gärna någon av våra jurister för att diskutera hur vi kan samarbeta i dessa frågor. Förvaltningsjuristerna hjälper er att vinna offentliga kontrakt.

Visste du förresten att våra jurister även gärna bistår er i andra förvaltningsrättsliga frågor som till exempel offentlighet och sekretess?

Kontakta oss gärna om ni har specifika frågor eller önskar utbildningar inom något område.

Din jurist vid upphandling – överprövning, avtal och granskning

Våra jurister bistår er i alla delar av den offentliga upphandlingen. Ni kan vända er till Förvaltningsjuristerna för:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling och tvistelösning

Varje år upphandlas varor och tjänster av myndigheter och andra offentliga aktörer till ett värde överstigande 700 miljarder kronor. Mellan 1 000 och 1 500 olika myndigheter annonserar årligen upphandlingar och totalt annonseras över 18 000 upphandlingar per år. Dessa siffror visar endast en sida av upphandlingen, till varje upphandling finns ofta ett antal anbudsgivare som sedan blir leverantörer. I genomsnitt mellan fyra och fem anbud lämnas per upphandling. Det vill säga, över 15 000 vanliga aktiebolag önskar varje år bli leverantör. 

Våra jurister hjälper dig

Juridiskt stöd till myndighet och leverantör

Alla dessa upphandlingar regleras av ett antal lagar (LOU, LUF, LOV, LUK och LUFS) och den offentliga upphandlingens område kan därmed beskrivas som omfattande, komplex och svåröverskådlig. Tyvärr innebär detta även att ett felsteg kan vara mycket kostsamt för såväl upphandlande myndighet som budande företag. Våra jurister lotsar er i den offentliga upphandlingen.

Våra jurister företräder såväl myndigheter som privata aktörer i den offentliga upphandlingens alla delar. Förvaltningsjuristerna erbjuder även skräddarsydda utbildningar och seminarier inom samtliga förvaltningsrättsliga områden, inklusive offentlig upphandling.

Lång erfarenhet av offentliga upphandlingar

Vi vet att det kan vara svårt för en upphandlare eller ensam kommunjurist i en liten kommun att hantera eller hinna med dessa komplexa juridiska frågor. Därför finns Förvaltningsjuristerna som ett stöd till er. Våra jurister är experter på offentlig upphandling och förstår er situation och era behov. Tack vare lång erfarenhet från myndighet förstår Förvaltningsjuristerna den kommunala och förvaltningsrättsliga kulturen. Denna erfarenhet gör oss även särskilt lämpade att bistå er med råd och stöd vid sekretessbedömningar av till exempel anbud, något som annars kan vålla oro och osäkerhet i organisationen.

Juridisk kompetens vid överprövning av upphandling

Den vanligaste leverantören i den offentliga upphandlingen är aktiebolag med färre än 50 anställda. Med utgångspunkt i detta är det fullt förståeligt att leverantörerna ofta saknar egen juridisk kompetens för att hantera ett anbud eller en överprövning. Vanligtvis överprövas mellan 6 och 8 % av de annonserade upphandlingarna; det vill säga mellan 1 000 och 1 500 överprövningar varje år. För att uppnå bästa möjliga utfall finns Förvaltningsjuristerna som ett stöd till er. Kontakta gärna någon av våra jurister för att diskutera hur vi kan samarbeta i dessa frågor. Förvaltningsjuristerna hjälper er att vinna offentliga kontrakt.

Våra jurister bistår er i alla delar av den offentliga upphandlingen. Ni kan vända er till Förvaltningsjuristerna för:

 • planering och strategisk rådgivning inför en upphandling
 • utvärdering och granskning av anbud
 • rådgivning gällande era avtal och ert uppdrag
 • förhandlingar kopplade till offentliga upphandlingar
 • överprövning av offentliga upphandling och tvistelösning

Visste du förresten att våra jurister även gärna bistår er i andra förvaltningsrättsliga frågor som till exempel offentlighet och sekretess. Kontakta oss gärna om ni har specifika frågor eller önskar utbildningar inom något område.

Våra jurister hjälper dig