Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Överklaga beslut från kommunen

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Varje kommun fattar dagligen väldigt många beslut i olika typer av ärenden. Tyvärr händer det ibland att kommunen inom ramen för sin förvaltning fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Överklaga beslut från kommunen

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Varje kommun fattar dagligen väldigt många beslut i olika typer av ärenden. Tyvärr händer det ibland att kommunen inom ramen för sin förvaltning fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Bild på kugghjul i svartvitt

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. 

Besluten som kommuner fattar är många och ibland är besluten tyvärr inte korrekta. Har du erhållit ett felaktigt beslut?

Exempel på typer av förvaltningsbesvär:

 • Avslag på bygglov
 • Avslag på strandskyddsdispens
 • Icke beviljat försörjningsstöd
 • Icke beviljat ekonomiskt bistånd
 • Icke beviljat tillstånd för uteservering
 • Har du sökt till någon utbildning eller interkommunal ersättning för studier i annan kommun?

Förvaltningsjuristerna finns här för att hjälpa dig! Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som biträde genom hela eller delar av processen.

Besluten som kommuner fattar är många och ibland är besluten tyvärr inte korrekta. Har du erhållit ett felaktigt beslut? För dig som enskild medborgare kan processen med att överklaga ett beslut som har gått dig emot vara komplicerad.


Exempel på typer av förvaltningsbesvär inom kommunen:

 • Avslag på bygglov
 • Avslag på strandskyddsdispens
 • Icke beviljat försörjningsstöd
 • Icke beviljat socialt bistånd
 • Icke beviljat tillstånd för uteservering
 • Har du sökt till någon utbildning eller interkommunal ersättning för studier i annan kommun?

Fråga våra jurister!

Förvaltningsjuristerna finns här för att hjälpa dig! Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som biträde genom hela eller delar av processen.

Bild på kugghjul i svartvitt