Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Förvaltningsrätt

Med många års erfarenhet från offentlig sektor kan Förvaltningsjuristerna erbjuda stöd och hjälp inom det breda rättsområdet förvaltningsrätt samt förvaltningsprocess. Oavsett om ni representerar en myndighet eller privat sektor och har behov av rådgivning eller ett ombud kan Förvaltningsjuristerna bistå vid exempelvis:

 • Överklagande av beslut (förvaltnings- och kommunalbesvär)
 • Laglighetsprövning
 • Ansökan om prövningstillstånd
 • Frågor rörande beslut och delegationsordning
 • Begäran om att ta del av handlingar och uppgifter
 • Hantering av skyddade personuppgifter
 • Frågor rörande offentlighetsprincipen samt offentlighet och sekretess
 • Serviceskyldigheten

Förvaltningsjuristerna håller även utbildningar, föreläsningar och seminarium inom förvaltningsrätt, kommunalrätt samt förvaltningsprocess. Vi har färdiga koncept, men kan även skräddarsy utbildningar för ert specifika behov.

 

Våra jurister hjälper er

Juridiskt stöd i processen

Behovet av hjälp från en jurist skiljer sig åt beroende på om du kontaktar oss som privatperson eller myndighet. Vi har erfarenhet av att företräda båda sidor i alla instanser.

Myndighet
Privatperson

Hur ser din situation ut?

Överklaga beslut hos kommunen

Exempel på förvaltningsbesvär inom kommunen kan vara bygglov, strandskyddsdispens, försörjningsstöd, socialt bistånd, tillstånd uteservering, felaktiga beslut.

Laglighetsprövning –kommunallagen

Förvaltningsjuristerna ger råd och agerar biträde för överklagande av beslut som kommunfullmäktige eller nämnd inom kommunen tagit.

Överklaga beslut hos CSN 

Har du fått avslag på studielåns-ansökan? Är du återbetalningsskyldig trots att du inte är det?

Överklaga beslut hos Försäkringskassan

Har du sökt ersättning, bidrag, sjukpenning, VAB eller något annat och fått ett felaktigt beslut?

Överklaga beslut hos Arbetsförmedlingen

Har du sökt någon typ av bidrag, utbildning eller stöd och fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot?

Överklaga beslut hos polisen

Har du som enkild person sökt vapenlicens? Tillstånd för sammankomst? Avslag eller beslut som du vill överklaga?

Förvaltningsrätt

Med många års erfarenhet från offentlig sektor kan Förvaltningsjuristerna erbjuda stöd och hjälp inom det breda rättsområdet förvaltningsrätt samt förvaltningsprocess. Oavsett om ni representerar en myndighet eller privat sektor och har behov av rådgivning eller ett ombud kan Förvaltningsjuristerna bistå vid exempelvis:

 • Överklagande av beslut (förvaltnings- och kommunalbesvär)
 • Laglighetsprövning
 • Ansökan om prövningstillstånd
 • Frågor rörande beslut och delegationsordning
 • Begäran om att ta del av handlingar och uppgifter
 • Hantering av skyddade personuppgifter
 • Frågor rörande offentlighetsprincipen samt offentlighet och sekretess
 • Serviceskyldigheten

Förvaltningsjuristerna håller även utbildningar, föreläsningar och seminarium inom förvaltningsrätt, kommunalrätt samt förvaltningsprocess. Vi har färdiga koncept, men kan även skräddarsy utbildningar för ert specifika behov.

Våra jurister hjälper dig

Juridiskt stöd i processen

Behovet av hjälp från en jurist skiljer sig åt beroende på om du kontaktar oss som privatperson eller myndighet. Vi har erfarenhet av att företräda båda sidor i alla instanser.

Myndighet
Privatperson

Hur ser din situation ut?

Överklaga beslut hos kommunen

Exempel på förvaltningsbesvär inom kommunen kan vara bygglov, strandskyddsdispens, försörjningsstöd, socialt bistånd, tillstånd uteservering, felaktiga beslut.

Kommunen – laglighetsprövning

Förvaltningsjuristerna ger råd och agerar biträde för överklagande av beslut som kommunfullmäktige eller nämnd inom kommunen tagit.

Överklaga beslut hos CSN 

Har du fått avslag på studielåns-ansökan? Är du återbetalningsskyldig trots att du inte är det?

Överklaga beslut hos Försäkringskassan

Har du sökt ersättning, bidrag, sjukpenning, VAB eller något annat och fått ett felaktigt beslut?

Överklaga beslut hos Arbetsförmedlingen

Har du sökt någon typ av bidrag, utbildning eller stöd och fått ett beslut från Arbetsförmedlingen som går dig emot?

Överklaga beslut hos polisen

Har du som enkild person sökt vapenlicens? Tillstånd för sammankomst? Avslag eller beslut som du vill överklaga?