Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Vad kostar det?

Alla Förvaltningsjuristernas kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av det arbete som våra jurister utför består därför i att sätta sig in i just er situation, vilket är den kanske enskilt viktigaste delen för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat.

Vi hjälper dig givetvis med din ansökan om rättshjälp och rättsskydd. Vill du veta mer finner du information nedan.

Vad kostar det?

Alla Förvaltningsjuristernas kunder och ärenden är olika och skiljer sig från varandra. En stor del av det arbete som våra jurister utför består därför i att sätta sig in i just er situation, vilket är den kanske enskilt viktigaste delen för att kunna erbjuda en skräddarsydd lösning med bästa resultat.

 

Vi hjälper dig givetvis med din ansökan om rättshjälp och rättsskydd. Vill du veta mer finner du information nedan.

Vad kostar juridisk rådgivning?

När en situation uppstår där du behöver anlita en jurist eller advokat skapar det naturligtvis en oro för vad det kan komma att kosta.

Förvaltningsjuristerna tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar tid för uppstart, rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande m.m.

I många fall finns det möjlighet till stöd för att täcka kostnaderna som uppstår – antingen genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller också genom statlig rättshjälp.

Boka rådgivning

Här kan du snabbt och enkelt boka 30 minuters rådgivning med någon av våra jurister. Vi ser över din situation och gör en bedömning om vidare arbete.

Arvoden

Vårt arvode är vanligtvis 2 500 kronor exklusive moms per timme. Vid korta tidsfrister eller ovanliga krav och förfrågningar tar vi ibland ett högre arvode. För vissa uppdrag - som till exempel upprättande av testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter - tar vi fast pris. Kontakta oss gärna för aktuellt pris. Notera att fakturering sker månadsvis för upparbetat arvode.

Vad kostar juridisk rådgivning?

När en situation uppstår där du behöver anlita en jurist eller advokat skapar det naturligtvis en oro för vad det kan komma att kosta.

Förvaltningsjuristerna tar betalt för den tid det tar att utföra ert ärende från början till slut, vilket innefattar tid för uppstart, rådgivningsmöten, telefonsamtal, e-post, utredningsarbete, upprättande av handlingar, färdigställande m.m.

I många fall finns det möjlighet till stöd för att täcka kostnaderna som uppstår – antingen genom ditt försäkringsbolag (rättsskydd) eller också genom statlig rättshjälp.

Arvoden

Vårt arvode är vanligtvis 2 500 kronor exklusive moms per timme. Vid korta tidsfrister eller ovanliga krav och förfrågningar tar vi ibland ett högre arvode. För vissa uppdrag, som till exempel upprättande av testamenten, samboavtal och framtidsfullmakter, tar vi fast pris. Notera att fakturering sker månadsvis för upparbetat arvode.


Prislista socialrätt

Pris inkl. moms

Myndighetsavgift


Överklaga beslut om sjukpenning

Har du fått avslag på din ansökan om sjukpenning och vill ha hjälp att överklaga beslutet?
Våra jurister kan hjälpa dig med ett överklagande mot ett fast pris.

20 000 kr

Överklaga beslut om sjukersättning

Vill du överklaga ett avslag på ansökan om sjukersättning? Vi hjälper dig med ett överklagande
mot ett fast pris.

20 000 kr

Överklaga beslut om­ aktivitetsersättning

Har du fått avslag på din ansökan om aktivitetsersättning och vill ha hjälp att överklaga beslutet?
Vi hjälper dig med ett överklagande mot ett fast pris.

20 000 kr


Prislista familjerätt

Pris inkl. moms

Myndighetsavgift

Testamente

Genom att skriva ett testamente går det att bestämma hur du vill att dina

tillgångar ska fördelas efter att du avlidit.

6 500 kr

Samboavtal

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning.

2 900 kr

Samboavtal inkl. skuldebrev

Genom att upprätta ett samboavtal inkl. skuldebrev kan sambos reglera handpenningen

för det fall olika kontantinsatser har erlagts för den gemensamma bostaden. 

6 200 kr

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som

vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen.

5 500 kr

275 kr

Gåva av fastighet

Med ett upprättat gåvobrev vid överlåtelse av fastighet kan parterna enkelt lägga om

lagfart och eventuella fastighetslån.  

8 250 kr

275 kr

Gåva av lös egendom

Att upprätta ett gåvobrev för lös egendom underlättar eventuella transaktioner och/eller

styrker att en gåvohandling har skett. 

3 850 kr

Bodelning sambo

Bodelningen syftar till att reglera det ekonomiska förhållandet och fördela

gemensamma tillgångar och skulder.

8 250 kr

825 kr

Bodelning äktenskapsskillnad

Utöver att ansöka om skilsmässa hos Tingsrätten behöver ex-makar även göra en så kallad

ekonomisk skilsmässa. Detta görs genom att upprätta en bodelningshandling sinsemellan. 

9 000 kr

825 kr

Partiell bodelning

Vill makar fördela tillgångar sinsemellan istället så görs detta också via partiell bodelning

som också är en bodelningshandling fast under bestående äktenskap. 

9 000 kr

1 100 kr

Framtidsfullmakt

Som privatperson kan man utfärda en framtidsfullmakt till någon annan i förebyggande

syfte om du vid exempelvis sjukdom inte längre skulle kunna ta hand om dina ekonomiska

och personliga angelägenheter. 

3 500 kr

Övriga avtal

Det råder fri avtalsrätt i Sverige och vi som privatpersoner får fritt avtala om vad vi vill,

med vissa undantag givetvis. Välkommen att kontakta oss om ni vill bekräfta er

överenskommelse med ett skriftligt avtal. 

3 500 kr

Paketpris

Testamente, samboavtal inkl. skuldebrev

11 700 kr

Paketpris 

Partiell bodelning, framtidsfullmakt 

11 700 kr

Prislista socialrätt

Överklaga beslut om 
sjukpenning

Har du fått avslag på din ansökan om sjukpenning och vill ha hjälp att överklaga beslutet? Våra jurister kan hjälpa dig med ett överklagande mot ett fast pris.

Pris inkl. moms

Myndighetsavgift

20 000 kr

Överklaga beslut om 
sjukersättning

Vill du överklaga ett avslag på ansökan om sjukersättning? Vi hjälper dig med ett överklagande mot ett fast pris.

Pris inkl. moms

Myndighetsavgift

20 000 kr

Överklaga beslut om 
aktivitetsersättning

Har du fått avslag på din ansökan om aktivitetsersättning och vill ha hjälp att överklaga beslutet? Våra jurister kan hjälpa dig med ett överklagande mot ett fast pris.

Pris inkl. moms

Myndighetsavgift

20 000 kr

Prislista familjerätt

Testamente

Genom att skriva ett testamente går det att bestämma hur du vill att dina tillgångar ska fördelas efter att du avlidit.

Pris inkl. moms

Myndighetsavgift

6 500 kr

Samboavtal

Med ett samboavtal kan man avtala bort sambolagens regler om bodelning.

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

2 900 kr

Samboavtal inkl. skuldebrev

Genom att upprätta ett samboavtal inkl. skuldebrev kan sambos reglera handpenningen för det fall olika kontantinsatser har erlagts för den gemensamma bostaden. 

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

6 200 kr

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt avtal som reglerar vilken egendom som vid en eventuell skilsmässa ska vara enskild och undantas från bodelningen.

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

5 500 kr

275 kr

Gåva av fastighet

Med ett upprättat gåvobrev vid överlåtelse av fastighet kan parterna enkelt lägga om lagfart och eventuella fastighetslån.  

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

8 250 kr

275 kr

Gåva av lös egendom

Att upprätta ett gåvobrev för lös egendom underlättar eventuella transaktioner och/eller styrker att en gåvohandling har skett. 

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

3 850 kr

Bodelning sambo

Bodelningen syftar till att reglera det ekonomiska förhållandet och fördela gemensamma tillgångar och skulder.

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

8 250 kr

825 kr

Bodelning äktenskapsskillnad

Utöver att ansöka om skilsmässa hos Tingsrätten behöver ex-makar även göra en så kallad ekonomisk skilsmässa. Detta görs genom att upprätta en bodelningshandling sinsemellan.

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

9 000 kr

825 kr

Partiell bodelning

Vill makar fördela tillgångar sinsemellan istället så görs detta också via partiell bodelning som också är en bodelnings-handling fast under bestående äktenskap. 

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

9 000 kr

1 100 kr

Framtidsfullmakt

Som privatperson kan man utfärda en framtidsfullmakt till någon annan i förebyggande syfte om du vid exempelvis sjukdom inte längre skulle kunna ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. 

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

3 500 kr

Övriga avtal

Det råder fri avtalsrätt i Sverige och vi som privatpersoner får fritt avtala om vad vi vill, med vissa undantag givetvis. Välkommen att kontakta oss om ni vill bekräfta er överens-kommelse med ett skriftligt avtal. 

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

3 500 kr

Paketpris

Testamente, samboavtal inkl. skuldebrev

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

11 700 kr

Paketpris 

Partiell bodelning, framtidsfullmakt 

Pris ink. moms

Myndighetsavgift

11 700 kr