Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Laglighetsprövning

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Inom varje kommun finns ett flertal olika nämnder som fattar beslut i många olika typer av ärenden.

Laglighetsprövning

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Detsamma gäller den kommun som du bor i. Inom varje kommun finns ett flertal olika nämnder som fattar beslut i många olika typer av ärenden.

Bild på kugghjul i svartvitt

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. 

Tyvärr händer det ibland att kommunen genom kommunfullmäktige eller en nämnd inom ramen för sitt politiska uppdrag fattar beslut som inte är korrekta och som inte ryms inom vad som utgör den kommunala befogenheten eller som strider mot gällande lagstiftning.

Vill du överklaga ett beslut som kommunfullmäktige eller en nämnd inom din kommun har fattat? Då kan Förvaltningsjuristerna hjälpa dig! Förvaltningsjuristerna kan ge dig råd och biträde genom hela processen med laglighetsprövning.

Tyvärr händer det ibland att kommunen genom kommunfullmäktige eller en nämnd inom ramen för sitt politiska uppdrag fattar beslut som inte är korrekta och som inte ryms inom vad som utgör den kommunala befogenheten eller som strider mot gällande lagstiftning.

Vill du överklaga ett beslut som kommunfullmäktige eller en nämnd inom din kommun har fattat? Då kan Förvaltningsjuristerna hjälpa dig!

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. 

 

Förvaltningsjuristerna kan ge dig råd och biträde genom hela processen med laglighetsprövning.

Bild på kugghjul i svartvitt