Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Om oss

Om oss

När vi kombinerar vårt engagemang med en lösningsorienterad inställning och våra juristers expertis så uppnår vi långsiktigt hållbara resultat som du kommer att vara nöjd med.

Våra jurister finns till hands för att skapa rättvisa och trygghet för våra klienter. Våra uppdragsgivare är allt från stora bolag, som önskar ett långsiktigt samarbete, till privatpersoner, som befinner sig i en komplicerad livssituation. Vi kan juridik och gör den begriplig för dig. Vårt mål är att ta till vara på alla människors rättigheter och lika värde.

Vi har vårt huvudkontor i Örebro men våra jurister tar uppdrag i hela landet. Vi har även besökskontor i Göteborg, Västerås, Trosa samt Gävle där våra jurister gärna träffar dig för ett personligt möte.

Jurister och medarbetare

Jurister och medarbetare

Tom Schultz-Eklund, jurist och verksamhetschef
Jennie Beigrund, jurist
Irma Ramic, jurist
Rasmus Almqvist-Sandén, jurist
Jonna Johansson, jurist
Bild kommer
Matilda Gustavsson, jurist
Laila Andersson, juristassistent

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristerna och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Sandra Hallberg, praktikant

Sandra läser sitt sista år på juristprogrammet här i Örebro och kommer att vara praktikant hos oss fram tills början av juni. Sandra kommer att delta i byråns dagliga verksamhet. Det inkluderar att bistå juristerna med rättsutredningar, upprätta förlag till inlagor av olika slag samt närvara vid förhandlingar i domstol.

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@forvaltningsjuristerna.se

Anette sköter fakturering, in- och utbetalningar, löpande bokföring och kontoavstämningar.

Anna-Karin Wallgren, HR-chef

Anna-Karin har lång erfarenhet och bred kunskap inom personalarbete både på en operativ och strategisk nivå. Har erfarenhet av chefsarbete och arbetar idag som lednings- och verksamhetsstöd inom HR-området samt ansvarar för koncernens kompetensförsörjning av tjänstemän. Ser värdegrundsarbete och hållbarhet i arbetslivet som verksamhetens nyckelfrågor.

Tom Schultz-Eklund, jurist och VD

Tom Schultz-Eklund
Jurist och verksamhetschef

tom.schultz-eklund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 501

Jennie Beigrund, jurist
Rasmus Almqvist-Sandén, jurist
Irma Ramic, jurist
Jonna Johansson, jurist
Bild kommer
Matilda Gustavsson, jurist
Laila Andersson, juristassistent

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristerna och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Sandra Hallemark, praktikant
Anna-Karin Wallgren, HR-chef

Anna-Karin har lång erfarenhet och bred kunskap inom personalarbete både på en operativ och strategisk nivå. Har erfarenhet av chefsarbete och arbetar idag som lednings- och verksamhetsstöd inom HR-området samt ansvarar för koncernens kompetensförsörjning av tjänstemän. Ser värdegrundsarbete och hållbarhet i arbetslivet som verksamhetens nyckelfrågor.

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@forvaltningsjuristerna.se

Anette sköter fakturering, in- och utbetalningar, löpande bokföring och kontoavstämningar.