Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Om oss

Om oss

Förvaltningsjuristerna är juristbyrån för dig som söker ett ombud eller önskar juridisk rådgivning med stort engagemang och kompetens. Våra jurister är lösningsorienterade och utgår alltid från dina förutsättningar och önskemål.

Förvaltningsjuristerna är juristfirman för dig som söker ett ombud eller önskar rådgivning med stort engagemang och kompetens.Våra jurister är lösningsorienterade och utgår alltid från dina förutsättningar och önskemål.

När vi kombinerar vårt engagemang med en lösningsorienterad inställning och vår juristers expertis så uppnår vi långsiktigt hållbara resultat som du kommer att vara nöjd med.

Våra jurister finns till hands för att skapa rättvisa och trygghet för våra klienter. Våra uppdragsgivare är allt från stora bolag, som önskar ett långstiktigt samarbete, till privatpersoner, som befinner sig i en komplicerad livssituation. Vi kan juridik och gör den begriplig för dig. Vårt mål är att ta till vara på alla människors rättigheter och lika värde.

Vi har vårt huvudkontor i Örebro men våra jurister tar uppdrag i hela landet. Vi har även besökskontor i Göteborg, Västerås, Trosa samt Gävle där våra jurister gärna träffar dig för ett personligt möte.

Jurister och medarbetare

Jurister och medarbetare

Tom Schultz-Eklund, jurist och verksamhetschef

Tom Schultz-Eklund
Jurist och VD

tom.schultz-eklund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 501

Tom har länge arbetat med socialrätt och allmän förvaltningsrätt, men har även bred erfarenhet av olika civilrättsliga tvister.

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Socialrätt
 • Säkerhetsrådgivare
 • Processrätt
 • Skoljuridik

Civilrätt

 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Arbetsrätt
 • Tvistelösning/Förhandling
 • Sakrätt
Jennie Beigrund, jurist

Jennie arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt och har med sin bakgrund från privat bolag inte bara stor kunskap inom socialrätt och socialförsäkringsrätt utan även inom arbetsrätt m.m.

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Migrationsrätt – (arbetstillstånd)

Civilrätt

 • Arbetsrätt
Irma Ramic, jurist

Irma har tidigare arbetat på bank med frågor kopplade till familjerätt, avtal och bankjuridik; områden som hon även idag gärna hjälper er med.

Civilrätt

 • Familjerätt, arvsrätt, testamenten, samboavtal och bodelning m.m.
 • Avtalsrätt
 • Bankjuridik
 • Konsumenträtt
Rasmus Almqvist-Sandén, jurist

Rasmus Almqvist Sandén (tjänstledig)
Jurist

rasmus.almqvist@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 505

Rasmus har tidigare arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag. Han arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt, men även en hel del med civilrättsliga tvister.

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Medicinsk rätt
 • Processrätt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • LVU, LVM och LPT

Civilrätt

 • Försäkringsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Sakrätt
 • Avtalsrätt, fordringar och skulder
Jonna Johansson, jurist

Jonna är en nyexaminerad jurist från Uppsala universitet. Hon har erfarenhet från Örebro tingsrätt som tingsnotarie samt från Patent- och registreringsverket.

Laila Andersson, juristassistent

Laila Andersson
Juristassistent

laila.andersson@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 503

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristernas och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@forvaltningsjuristerna.se

Oscar Tannerstad, digital marknadsförare

Oscar Tannerstad
Digital marknadsförare

oscar.tannerstad@forvaltningsjuristerna.se

Jonas Norén, marknadskommunikatör

Jonas Norén
Marknadskommunikatör

jonas.noren@forvaltningsjuristerna.se

Tom Schultz-Eklund, jurist och VD

Tom Schultz-Eklund
Jurist och verksamhetschef

tom.schultz-eklund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 501

Tom har länge arbetat med socialrätt och allmän förvaltningsrätt, men har även bred erfarenhet av olika civilrättsliga tvister.

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Socialrätt
 • Säkerhetsrådgivare
 • Processrätt
 • Skoljuridik

Civilrätt

 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Arbetsrätt
 • Tvistelösning/Förhandling
 • Sakrätt
Jennie Beigrund, jurist

Jennie Beigrund 
Jurist

jennie.beigrund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 502

Jennie arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt och har med sin bakgrund från privat bolag inte bara stor kunskap inom socialrätt och socialförsäkringsrätt utan även inom arbetsrätt m.m.

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Migrationsrätt – (arbetstillstånd)

Civilrätt

 • Arbetsrätt
Rasmus Almqvist-Sandén, jurist

Rasmus Almqvist Sandén (tjänstledig)
Jurist

rasmus.almqvist@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 505

Rasmus har tidigare arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag. Han arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt, men även en hel del med civilrättsliga tvister.

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Medicinsk rätt
 • Processrätt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • LVU, LVM och LPT

Civilrätt

 • Försäkringsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Sakrätt
 • Avtalsrätt, fordringar och skulder
Irma Ramic, jurist

Irma har tidigare arbetat på bank med frågor kopplade till familjerätt, avtal och bankjuridik; områden som hon även idag gärna hjälper er med.

Civilrätt

 • Familjerätt, arvsrätt, testamenten, samboavtal och bodelning m.m.
 • Avtalsrätt
 • Bankjuridik
 • Konsumenträtt
Laila Andersson, juristassistent

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristernas och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Oscar Tannerstad, digital marknadsförare

Oscar Tannerstad
Digital marknadsförare

oscar.tannerstad@forvaltningsjuristerna.se

Jonas Norén, marknadskommunikatör

Jonas Norén
Marknadskommunikatör

jonas.noren@forvaltningsjuristerna.se

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

anette.krause@forvaltningsjuristerna.se