Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Om oss

Om oss

När vi kombinerar vårt engagemang med en lösningsorienterad inställning och våra juristers expertis så uppnår vi långsiktigt hållbara resultat som du kommer att vara nöjd med.

Våra jurister finns till hands för att skapa rättvisa och trygghet för våra klienter. Våra uppdragsgivare är allt från stora bolag, som önskar ett långsiktigt samarbete, till privatpersoner, som befinner sig i en komplicerad livssituation. Vi kan juridik och gör den begriplig för dig. Vårt mål är att ta till vara på alla människors rättigheter och lika värde.

Vi har vårt huvudkontor i Örebro men våra jurister tar uppdrag i hela landet. Vi har även besökskontor i Göteborg, Västerås, Trosa samt Gävle där våra jurister gärna träffar dig för ett personligt möte.

Jurister och medarbetare

Jurister och medarbetare

Tom Schultz-Eklund, jurist och verksamhetschef

Tom Schultz-Eklund
Jurist och VD

tom.schultz-eklund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 501

Tom har länge arbetat med socialrätt och allmän förvaltningsrätt, men har även bred och mångårig erfarenhet av olika civilrättsliga tvister. Han hjälper er gärna med avtal, förhandlingar och tillståndsfrågor. Tom trivs som bäst med en svår utmaning eller ett olösligt problem och då särskilt om det handlar om att stå upp för en utsatt part eller en rättighet.

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Socialrätt
 • Säkerhetsrådgivare
 • Processrätt
 • Skoljuridik
 • Tillståndsfrågor (tobak/alkohol, hemtjänst, assistans m.m.)
 • Tvångsmål (LPT och LRV)

Civilrätt

 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Arbetsrätt
 • Tvistelösning/Förhandling
 • Sakrätt
Jennie Beigrund, jurist

Jennie arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt och har med sin bakgrund från privat bolag inte bara stor kunskap inom socialrätt och socialförsäkringsrätt utan även inom arbetsrätt m.m. Hon har med framgång hjälpt många bolag i olika tillståndsfrågor och bemästrar förvaltningsrätten. Jennie kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Migrationsrätt – (arbetstillstånd)

Civilrätt

 • Arbetsrätt
Irma Ramic, jurist

Irma har tidigare arbetat på bank med frågor kopplade till familjerätt, avtal och bankjuridik; områden som hon även idag gärna hjälper er med. Ni är även välkomna att kontakta Irma om ni behöver hjälp i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller olika avtal eller tvister gällande både fastigheter och lös egendom.

Civilrätt

 • Ekonomisk familjerätt - arvsrätt, testamenten, samboavtal och bodelning m.m.
 • Familjerätt - vårdnad, boende och umgänge
 • Avtalsrätt, skuldebrev och gåvobrev (fastigheter och lös egendom)
 • Fastighetstvister
 • Bankjuridik
 • Konsumenträtt
Rasmus Almqvist-Sandén, jurist

Rasmus Almqvist Sandén
Jurist

rasmus.almqvist@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 505

Rasmus har tidigare arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag och Inspektionen för vård och omsorg. Han arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt, tillstånd, tvångsvård m.m. men även en hel del med olika civilrättsliga tvister. Rasmus kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Tillstånd (tobak/alkohol, hemtjänst, assistans, sjukvård m.m.)
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Medicinsk rätt
 • Processrätt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • LVU, LVM och LPT

Civilrätt

 • Försäkringsrätt
 • Skadeståndsrätt
 • Sakrätt
 • Avtalsrätt, fordringar och skulder
Jonna Johansson, jurist

I Jonna får ni en mycket noggrann jurist som genom sitt stora engagemang alltid ser till sina klienters bästa. Efter juristexamen från Uppsala universitet har Jonna erfarenhet från Örebro tingsrätt som tingsnotarie samt från Patent- och registreringsverket. Jonna förordnas idag som offentligt biträde i olika tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV) men arbetar även löpande med andra socialrättsliga frågor och tillståndsfrågor. Kontakta gärna Jonna direkt om ni har frågor gällande vård av unga, tex omedelbara omhändertaganden, upphörande av vård, hemtagningsbegäran eller förvaltningsprocessen i stort. Jonna åtar sig även uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge.

Förvaltningsrätt

 • Socialförsäkringsrätt
 • Socialrätt
 • Tvångsvård (LVU, LVM, LPT och LRV)
 • Tillståndsfrågor
 • Utredningar (ex. lex Sarah och lex Maria)
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess

Civilrätt

 • Fordringsrätt
Carl Hägg, jurist

Carl är en hängiven jurist som genom sitt driv och nyfikenhet ser till att möta sina klienters behov. Han tog nyligen sin juristexamen vid Örebro universitet och har efter examen arbetat med försäkringsrätt. Idag arbetar han med flera olika rättsområden på byrån och stöttar upp där det behövs. Carl brinner för att ta tillvara på individers rättigheter och särskilt när det kommer till att försvara en svagare part.

 •  
Laila Andersson, juristassistent

Laila Andersson
Juristassistent

laila.andersson@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 503

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristerna och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Oscar Tannerstad, digital marknadsförare

Oscar Tannerstad
Digital marknadsförare

oscar.tannerstad@forvaltningsjuristerna.se

Jonas Norén, marknadskommunikatör

Jonas Norén
Marknadskommunikatör

jonas.noren@forvaltningsjuristerna.se

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@forvaltningsjuristerna.se

Tom Schultz-Eklund, jurist och VD

Tom Schultz-Eklund
Jurist och verksamhetschef

tom.schultz-eklund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 501

Tom har länge arbetat med socialrätt och allmän förvaltningsrätt, men har även bred och mångårig erfarenhet av olika civilrättsliga tvister. Han hjälper er gärna med avtal, förhandlingar och tillståndsfrågor. Tom trivs som bäst med en svår utmaning eller ett olösligt problem och då särskilt om det handlar om att stå upp för en utsatt part eller en rättighet.

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Kommunalrätt
 • Socialrätt
 • Säkerhetsrådgivare
 • Processrätt
 • Skoljuridik
 • Tillståndsfrågor (tobak/alkohol, hemtjänst, assistans m.m.)
 • Tvångsmål (LPT och LRV)

Civilrätt

 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Entreprenadjuridik
 • Arbetsrätt
 • Tvistelösning/Förhandling
 • Sakrätt
Jennie Beigrund, jurist

Jennie Beigrund 
Jurist

jennie.beigrund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 502

Jennie arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt och har med sin bakgrund från privat bolag inte bara stor kunskap inom socialrätt och socialförsäkringsrätt utan även inom arbetsrätt m.m. Hon har med framgång hjälp många bolag i olika tillståndsfrågor och bemästrar förvaltningsrätten. Jennie kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

Förvaltningsrätt

 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Migrationsrätt – (arbetstillstånd)

Civilrätt

 • Arbetsrätt
Rasmus Almqvist-Sandén, jurist

Rasmus Almqvist Sandén
Jurist

rasmus.almqvist@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 505

Rasmus har tidigare arbetslivserfarenhet från försäkringsbolag och Inspektionen för vård och omsorg. Han arbetar idag huvudsakligen med förvaltningsrätt, tillstånd, tvångsvård m.m. men även en hel del med olika civilrättsliga tvister. Rasmus kan även förordnas som offentligt biträde i samtliga tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV).

 • Förvaltningsrätt
  • Socialrätt
  • Socialförsäkringsrätt
  • Tillstånd (tobak/alkohol, hemtjänst, assistans, sjukvård m.m.)
  • Allmän förvaltningsrätt
  • Medicinsk rätt
  • Processrätt
  • Sjukpenning och sjukersättning
  • LVU, LVM och LPT
  Civilrätt
  • Försäkringsrätt
  • Skadeståndsrätt
  • Sakrätt
  • Avtalsrätt, fordringar och skulder

Irma Ramic, jurist

Irma har tidigare arbetat på bank med frågor kopplade till familjerätt, avtal och bankjuridik; områden som hon även idag gärna hjälper er med. Ni är även välkomna att kontakta Irma om ni behöver hjälp i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge eller olika avtal eller tvister gällande både fastigheter och lös egendom.

Civilrätt
 • Ekonomisk familjerätt - arvsrätt, testamenten, samboavtal och bodelning m.m.
 • Familjerätt - vårdnad, boende och umgänge
 • Avtalsrätt, skuldebrev och gåvobrev (fastigheter och lös egendom)
 • Fastighetstvister
 • Bankjuridik
 • Konsumenträtt
Jonna Johansson, jurist

I Jonna får ni en mycket noggrann jurist som genom sitt stora engagemang alltid ser till sina klienters bästa. Efter juristexamen från Uppsala universitet har Jonna erfarenhet från Örebro tingsrätt som tingsnotarie samt från Patent- och registreringsverket. Jonna förordnas idag som offentligt biträde i olika tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV) men arbetar även löpande med andra socialrättsliga frågor och tillståndsfrågor. Kontakta gärna Jonna direkt om ni har frågor gällande vård av unga, tex omedelbara omhändertaganden, upphörande av vård, hemtagningsbegäran eller förvaltningsprocessen i stort. Jonna åtar sig även uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge.

Förvaltningsrätt

 • Socialförsäkringsrätt
 • Socialrätt
 • Tvångsvård (LVU, LVM, LPT och LRV)
 • Tillståndsfrågor
 • Utredningar (ex. lex Sarah och lex Maria)
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess

Civilrätt

 • Fordringsrätt
Carl Hägg, jurist

Carl är en hängiven jurist som genom sitt driv och nyfikenhet ser till att möta sina klienters behov. Han tog nyligen sin juristexamen vid Örebro universitet och har efter examen arbetat med försäkringsrätt. Idag arbetar han med flera olika rättsområden på byrån och stöttar upp där det behövs. Carl brinner för att ta tillvara på individers rättigheter och särskilt när det kommer till att försvara en svagare part.

Laila Andersson, juristassistent

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristerna och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Oscar Tannerstad, digital marknadsförare

Oscar Tannerstad
Digital marknadsförare

oscar.tannerstad@forvaltningsjuristerna.se

Jonas Norén, marknadskommunikatör

Jonas Norén
Marknadskommunikatör

jonas.noren@forvaltningsjuristerna.se

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

anette.krause@forvaltningsjuristerna.se