Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Om oss

Om oss

När vi kombinerar vårt engagemang med en lösningsorienterad inställning och våra juristers expertis så uppnår vi långsiktigt hållbara resultat som du kommer att vara nöjd med.

Våra jurister finns till hands för att skapa rättvisa och trygghet för våra klienter. Våra uppdragsgivare är allt från stora bolag, som önskar ett långsiktigt samarbete, till privatpersoner, som befinner sig i en komplicerad livssituation. Vi kan juridik och gör den begriplig för dig. Vårt mål är att ta till vara på alla människors rättigheter och lika värde.

Vi har vårt huvudkontor i Örebro men våra jurister tar uppdrag i hela landet. Vi har även besökskontor i Göteborg, Västerås, Trosa samt Gävle där våra jurister gärna träffar dig för ett personligt möte.

Jurister och medarbetare

Jurister och medarbetare

Tom Schultz-Eklund, jurist och verksamhetschef
Carl Hägg, jurist
Jennie Beigrund, jurist

Jennie Beigrund (föräldraledig)
Jurist

jennie.beigrund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 502

Rasmus Almqvist-Sandén, jurist
Jonna Johansson, jurist
Emma Jakobsson, jurist
Anna-Karin Wallgren, HR-chef

Anna-Karin har lång erfarenhet och bred kunskap inom personalarbete både på en operativ och strategisk nivå. Har erfarenhet av chefsarbete och arbetar idag som lednings- och verksamhetsstöd inom HR-området samt ansvarar för koncernens kompetensförsörjning av tjänstemän. Ser värdegrundsarbete och hållbarhet i arbetslivet som verksamhetens nyckelfrågor.

Matilda Gustavsson, jurist
Laila Andersson, juristassistent

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristerna och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Hanna Florén, jurist

Hanna har flera års erfarenhet av att driva förvaltningsrättsliga processer i domstol. Hon har även stor vana av att företräda enskilda gentemot myndigheter, framförallt i socialförsäkringsmål och ärenden enligt LSS. Redan under sin studietid på Juristprogrammet arbetade hon parallellt med juridisk rådgivning inom flertalet civilrättsliga områden, såsom familjerätt och avtalsrätt, och har därtill viss erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Hanna arbetar med ett personligt engagemang och alltid med klientens intresse i fokus. Kontakta henne gärna för att se hur hon kan hjälpa dig vidare.

Rättsområden:

 • Förvaltningsprocess
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Offentlig förvaltning
 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Tillståndsfrågor och tillståndspliktig verksamhet
 • Utredningar
 • Arbetsrätt
Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@forvaltningsjuristerna.se

Anette sköter fakturering, in- och utbetalningar, löpande bokföring och kontoavstämningar.

Tom Schultz-Eklund, jurist och VD

Tom Schultz-Eklund
Jurist och verksamhetschef

tom.schultz-eklund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 501

Jennie Beigrund, jurist

Jennie Beigrund (föräldraledig)
Jurist

jennie.beigrund@forvaltningsjuristerna.se

010-18 89 502

Rasmus Almqvist-Sandén, jurist
Jonna Johansson, jurist
Emma Jakobsson, jurist
Matilda Gustavsson, jurist
Carl Hägg, jurist
Hanna Florén, jurist

Hanna har flera års erfarenhet av att driva förvaltningsrättsliga processer i domstol. Hon har även stor vana av att företräda enskilda gentemot myndigheter, framförallt i socialförsäkringsmål och ärenden enligt LSS. Redan under sin studietid på Juristprogrammet arbetade hon parallellt med juridisk rådgivning inom flertalet civilrättsliga områden, såsom familjerätt och avtalsrätt, och har därtill viss erfarenhet av arbetsrättsliga frågor. Hanna arbetar med ett personligt engagemang och alltid med klientens intresse i fokus. Kontakta henne gärna för att se hur hon kan hjälpa dig vidare.

Rättsområden:

 • Förvaltningsprocess
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Offentlig förvaltning
 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Tillståndsfrågor och tillståndspliktig verksamhet
 • Utredningar
 • Arbetsrätt
Laila Andersson, juristassistent

Laila ansvarar för det administrativa arbetet på Förvaltningsjuristerna och bistår juristerna med all posthantering, arkivering, tidsbokningar m.m. Laila är även en viktig bidragande faktor i att skapa en god arbetsmiljö.

Anna-Karin Wallgren, HR-chef

Anna-Karin har lång erfarenhet och bred kunskap inom personalarbete både på en operativ och strategisk nivå. Har erfarenhet av chefsarbete och arbetar idag som lednings- och verksamhetsstöd inom HR-området samt ansvarar för koncernens kompetensförsörjning av tjänstemän. Ser värdegrundsarbete och hållbarhet i arbetslivet som verksamhetens nyckelfrågor.

Anette Krause, ekonomiassistent

Anette Krause
Ekonomiassistent

faktura@forvaltningsjuristerna.se

Anette sköter fakturering, in- och utbetalningar, löpande bokföring och kontoavstämningar.