Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Överklaga beslut från Försäkringskassan

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Tyvärr händer det ibland att myndigheten fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Överklaga beslut från Försäkringskassan

I Sverige finns många olika myndigheter, som dagligen fattar beslut av olika slag. Tyvärr händer det ibland att myndigheten fattar beslut som inte är korrekta och som går den enskilde personen emot.

Bild på kugghjul i svartvitt

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. 

 

Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som ombud genom hela eller delar av processen.

Har du sökt något av följande och erhållit ett felaktigt beslut?

 • Aktivitetsersättning
 • Näringsbidrag
 • Närståendepenning
 • Bostadsbidrag
 • Någon form av sjukersättning
 • Tillfällig föräldrapenning (VAB)
 • Underhållsbidrag
 • Livränta
 • Assistansersättning
 • Någon annan typ av ersättning från Försäkringskassan?

Vill du överklaga ett beslut som Försäkringskassan har fattat eller vill du begära omprövning av ett beslut som Försäkringskassan har fattat? Då kan Förvaltningsjuristerna hjälpa dig!

Har du sökt något av följande och erhållit ett felaktigt beslut?

 • Aktivitetsersättning
 • Näringsbidrag
 • Närståendepenning
 • Bostadsbidrag
 • Någon form av sjukpenning
 • Tillfällig föräldrapenning (VAB
 • Underhållsbidrag
 • Livränta
 • Assistansersättning
 • Någon annan typ av ersättning från Försäkringskassan?

Vill du överklaga ett beslut som Försäkringskassan har fattat eller vill du begära omprövning av ett beslut som Försäkringskassan har fattat? Då kan Förvaltningsjuristerna hjälpa dig!

Fråga våra jurister!

Som enskild person kan det vara svårt att veta hur man går tillväga för att överklaga ett beslut, hur processen går till och hur ett överklagande ska se ut. 


Vi kan hjälpa dig både med rådgivning och som biträde genom hela eller delar av processen.

Bild på kugghjul i svartvitt