Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Rättshjälp

Rättshjälp

Vi hjälper dig givetvis även med din ansökan om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att du som privatperson kan få hjälp från staten att betala delar av kostnaden för ditt juridiska biträde om du inte har de ekonomiska förutsättningarna. Det är dina ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om som styr om du kan få rättshjälp eller inte. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du haft en timmes juridisk rådgivning hos den jurist som ska handlägga ditt ärende. Om ett positivt beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan anges samtidigt hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv. Här kan du läsa mer om rättshjälp hos domstolsverket.

Har du fler funderingar kring rättshjälp?

Rättshjälp innebär att du som privatperson kan få hjälp från staten att betala delar av kostnaden för ditt juridiska biträde om du inte har de ekonomiska förutsättningarna.

Det är dina ekonomiska förhållanden samt vilken typ av tvist det handlar om som styr om du kan få rättshjälp eller inte. En förutsättning för att beviljas rättshjälp är som regel att du haft en timmes juridisk rådgivning hos den jurist som ska handlägga ditt ärende. Om ett positivt beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan anges samtidigt hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Kostnaden för den inledande rådgivningen (en timme) får du som regel bekosta själv. Här kan du läsa mer om rättshjälp hos domstolsverket.

Har du fler funderingar kring rättshjälp?