Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Kan man få socialbidrag för att köpa tv-spel?

För ett par veckor sedan fick kammarrätten ta ställning till frågan om en man fick använda sitt försörjningsstöd för att bl.a. handla tv-spel på Playstation Network.

Bild på en tv-spelskontroll

I målet hade en man ansökt om ekonomiskt stöd hos sin kommun. Kommunen avslog hans ansökan eftersom det aktivitetsstödet som han tidigare hade beviljats hade han spenderat i sitt fritidsintresse, att spela tv-spel. Av kontoutdraget framgick det att han inte betalade för inköp av mat eller för gemensamma hushållskostnader utan allting tydde på att han fick dessa behov tillgodosedda genom sina föräldrar. Mannen ansåg att aktivitetsstödet inte berördes av någon norm och att han därför kunde använda pengarna till sitt fritidsintresse.

Kammarrätten konstaterade att syftet med biståndet är att garantera enskilda det stöd som de är i behov av för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå i fall deras behov inte kan tillgodoses av dem själva eller av någon annan (4 kap. 1 § socialtjänstlagen). Av uppgifter från kontoutdragen framgick det att han hade gjort flera inköp från bl.a. Playstation Network och att han endast hade använt en mindre del av aktivitetsstödet för hans försörjning. Det var föräldrarna som köpte mat och hygienartiklar åt honom. På så sätt hade hans föräldrar, även om de inte var skyldiga att göra detta, bidragit till hans försörjning. Domstolen ansåg att han inte hade gjort sannolikt att han var i behov av bistånd för att uppnå en skälig levnadsnivå eftersom han fick sina behov tillgodosedda genom hans föräldrar.

Att tillägga är att enligt 4 kap. 3 § 1 socialtjänstlagen kan bistånd lämnas för lek och fritid. Detta avser dock inte tv-spel utan aktiviteter som det är rimligt att få möjlighet att utöva, t.ex. att läsa böcker och tidningar eller att utöva någon idrott. Att få spela tv-spel kan knappast anses vara behövligt för att kunna uppnå skäliga levnadsvillkor. Däremot skulle tv-spel kunna ingå i begreppet goda levnadsvillkor och därmed vara en insats som skulle kunna beviljas inom ramen för LSS.

Kammarrätten i Jönköping, mål nr. 1358-19.