Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Offentliga upphandlingar och nya tröskelvärden

2023-12-18

Offentlig upphandling är en process vilken myndigheter använder sig av för att göra inköp. Reglerna som styr offentlig upphandling syftar bland annat till att kontrollera att inköpen görs på ett hållbart och effektivt sätt. Regleringen ska bidra till att uppnå en sund konkurrens mellan företag, samt värna om att skattemedlen används på ett effektivt sätt.

Bild på kollegor vid mötesbord

Med två års mellanrum fattas beslut om vilka tröskelvärden som ska vara gällande vid offentlig upphandling under de nästkommande två åren. I november beslutades om vilka tröskelvärden som ska vara gällande från och med januari 2024 till och med 1 januari 2026.

Vad är ett tröskelvärde?

Ett tröskelvärde är en beloppsgräns som avgör vilket regelverk upphandlingen ska följa. Dessa beloppsgränser skiljer sig åt beroende på vilken typ av upphandling det rör sig om samt vilken organisation som upphandlar. Är beloppet över tröskelvärdet så tillämpas de direktivstyrda reglerna. Är beloppet å andra sidan under tröskelvärdet används istället nationell lagstiftning. Som exempel kan anges att tröskelvärdet för varor och tjänster från och med 1 januari 2024 är 1 546 202 kronor. Detta skiljer sig från det tidigare tröskelvärdet som varit gällande sedan 1 januari 2022 som var 1 456 476 kronor.

Tröskelvärde eller direktupphandlingsgräns?

Det är viktigt att skilja på tröskelvärden och direktupphandlingsgräns. Understiger upphandlingens värde direktupphandlingsgränsen så finns det inget krav på annonsering eller anbud i visst format. Upphandlingen har då inga formkrav på hur den ska genomföras, vilket den i stället får om upphandlingsvärdet överstiger direktupphandlingsgränsen. Vad gränsen för direktupphandling är framgår direkt i lagtext. En viktig aspekt för att kunna avgöra om direktupphandling är möjlig, liksom för att avgöra om en upphandlingsvärde överstiger tröskelvärdet, är att upphandlingens värde beräknas korrekt.

Ska du lämna anbud, är leverantör eller upphandlande myndighet och funderar kring hur upphandlingens värde ska beräknas, eller behöver du annan juridisk rådgivning? Hör av dig till oss på Förvaltningsjuristerna så hjälper vi dig!

Offentliga upphandlingar och nya tröskelvärden

2023-12-18

Offentlig upphandling är en process vilken myndigheter använder sig av för att göra inköp. Reglerna som styr offentlig upphandling syftar bland annat till att kontrollera att inköpen görs på ett hållbart och effektivt sätt. Regleringen ska bidra till att uppnå en sund konkurrens mellan företag, samt värna om att skattemedlen används på ett effektivt sätt.

Bild på kollegor vid mötesbord

Med två års mellanrum fattas beslut om vilka tröskelvärden som ska vara gällande vid offentlig upphandling under de nästkommande två åren. I november beslutades om vilka tröskelvärden som ska vara gällande från och med januari 2024 till och med 1 januari 2026.

Vad är ett tröskelvärde?

Ett tröskelvärde är en beloppsgräns som avgör vilket regelverk upphandlingen ska följa. Dessa beloppsgränser skiljer sig åt beroende på vilken typ av upphandling det rör sig om samt vilken organisation som upphandlar. Är beloppet över tröskelvärdet så tillämpas de direktivstyrda reglerna. Är beloppet å andra sidan under tröskelvärdet används istället nationell lagstiftning. Som exempel kan anges att tröskelvärdet för varor och tjänster från och med 1 januari 2024 är 1 546 202 kronor. Detta skiljer sig från det tidigare tröskelvärdet som varit gällande sedan 1 januari 2022 som var 1 456 476 kronor.

Tröskelvärde eller direktupphandlingsgräns?

Det är viktigt att skilja på tröskelvärden och direktupphandlingsgräns. Understiger upphandlingens värde direktupphandlingsgränsen så finns det inget krav på annonsering eller anbud i visst format. Upphandlingen har då inga formkrav på hur den ska genomföras, vilket den i stället får om upphandlingsvärdet överstiger direktupphandlingsgränsen. Vad gränsen för direktupphandling är framgår direkt i lagtext. En viktig aspekt för att kunna avgöra om direktupphandling är möjlig, liksom för att avgöra om en upphandlingsvärde överstiger tröskelvärdet, är att upphandlingens värde beräknas korrekt.

Ska du lämna anbud, är leverantör eller upphandlande myndighet och funderar kring hur upphandlingens värde ska beräknas, eller behöver du annan juridisk rådgivning? Hör av dig till oss på Förvaltningsjuristerna så hjälper vi dig!