Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jurist i avtalsrätt och fordringsrätt

Grundläggande för avtalsrätten är principen pacta sunt servanda, eller avtal skall hållas. För att säkerställa att de avtalsslutande parternas avsikter uppnås genom upprättandet av ett avtal förutsätts att avtalet är korrekt formulerat, utan utrymme för tolkning och felaktigheter. Våra jurister hjälper dig i utformningen och upprättandet av ditt avtal.

Jurist i avtalsrätt

Grundläggande för avtalsrätten är principen pacta sunt servanda, eller avtal skall hållas. För att säkerställa att de avtalsslutande parternas avsikter uppnås genom upprättandet av ett avtal förutsätts att avtalet är korrekt formulerat, utan utrymme för tolkning och felaktigheter. Våra jurister hjälper dig i utformningen och upprättandet av ditt avtal.

Därför är avtal så viktigt

Avtalet är det centrala instrumentet för civilrättsliga mellanhavanden. Avtal används som verktyg för att möjliggöra försäljning av varor och tjänster. Den viktigaste och mest typiska funktionen i ett avtal är transaktionen. Även reglering av den ena partens förpliktelser och den andra partens rättigheter är karakteristisk i ett avtal. Därför det är så viktigt med avtal för våra civilrättsliga mellanhavanden och har stor betydelse för vår ekonomi.

Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt. Den snart 100 år gamla avtalslagen reglerar allt ifrån att handla mjölk på ICA till om en myndighet ska upphandla en viss vara eller tjänst. Men det finns olika typer av avtal. Exempelvis används vissa avtal som styrmedel, så som kollektivavtal där man reglerar vad som gäller vid anställningar.

Ta hjälp av våra jurister

Avtal ska hållas

Avtalslagen berör enbart själva avtalsslutandet, är bindande och sanktionerande utan att det behöver villkoras i själva avtalet. Att ett avtal är sanktionerat innebär i praktiken att en part kan ta hjälp av domstol om motparten inte uppfyller sin del av avtalet.

Pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Avtalsbundenheten är stommen i avtalsrätten och den viktigaste principen vi har när det kommer till avtal. Det är den mest nödvändiga principen för att vi ska våga lita på varandra. Avtalsbundenheten gäller för hela avtalet. Parterna ska kunna lita på det ingångna avtalet och godta de påföljder som kan bli en konsekvens av kontaktbrott. När parter har ingått ett avtal är dessa bundna av avtalsbundenheten till dess att avtalet är att betrakta som utfört.

Avtalsfrihet – kan man avtala om vad som helst?

Avtalsfrihet är en annan viktig princip. Vi får avtala om i princip vad vi vill med vem vi vill, men självklart finns det undantag till dessa huvudprinciper. Avtalsfriheten kan påverkas av formkrav och tvingande rättsregler. Ett exempel på detta kan vara köp av fastighet som måste vara skriftligt för att vara giltigt. Avtalsfriheten betyder dock inte att vi får sluta avtal om sådant som strider mot lag eller goda seder och får inte heller uppkomma på vilket sätt som helst. Avtal som sluts genom svek, tvång eller andra liknande förutsättningar är inte giltiga.

Avtalsrätten brukar delas in i två delar, allmän- och speciell avtalsrätt. Allmän avtalsrätt är de regler som gäller alla avtal, oavsett vad avtalet handlar om. Den allmänna avtalsrätten behandlar hur ett avtal kommer till, giltigheten av avtalet, tolkning av innehållet och rättsverkningar av avtalet.

Speciell avtalsrätt, även kallad kontraktsrätt, reglerar endast särskilda typer av avtal och är de regler som gäller för vissa avtalstyper, exempelvis köplagen som gäller enbart vid köp. Speciell avtalsrätt fungerar som en sorts ”utfyllnad” för den allmänna avtalsrätten och reglerar rättsförhållandet mellan parterna samt tolkar avtalets innehåll.

Att ingå ett avtal där samtliga avtalsparter vet sina rättigheter och skyldigheter samt avtalets innebörd kan förebygga framtida tvister i, och utanför, domstol.

 

Behöver du hjälp att upprätta eller tolka ett avtal? Våra jurister ser till Dina behov och hjälper Dig att upprätta köpeavtal, gåvobrev, partnerskapsavtal, sekretessavtal m.m.

Kontakta våra jurister vid frågor eller rådgivning kring avtalsrätt.

Vanliga frågor kring avtalsrätt

Här hittar du vanliga frågor gällande avtalsrätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

Vi får många frågor från personer som bor i hyresrätter och upplever att de har problem med sin hyresvärd. Det kan gälla frågor om betalning av hyra, uppsägning av lägenheten eller att de rent utav blir hotade om vräkning. Vad är det som faktiskt gäller?

Förhållandet mellan dig som hyresgäst och din hyresvärd regleras i första hand av 12 kap. jordabalken (1970:994), som även kallas hyreslagen. Lagen är dock till stor del dispositiv, vilket innebär att det går att avtala om förhållanden som skiljer sig från lagen. Det är alltså främst hyresavtalet som reglerar vad som gäller mellan dig och din hyresvärd. Det är därför inte möjligt att svara på exakt vad som är rätt eller fel utan att noggrant läsa igenom hyresavtalet.

Huvudregeln är att hyresvärden inte får gå in i hyresgästens bostad utan dennes medgivande. Det finns dock vissa undantag, ex. vid akuta situationer såsom vid vattenläckor. En bedömning måste dock göras för varje situation varför vi rekommenderar att Du vänder dig till en av våra jurister om du upplever att hyresvärden olovligen har gått in i Din bostad.

Välkommen att kontakta oss om Du har frågor kring detta.

Därför är avtal så viktigt

Avtalet är det centrala instrumentet för civilrättsliga mellanhavanden. Avtal används som verktyg för att möjliggöra försäljning av varor och tjänster. Den viktigaste och mest typiska funktionen i ett avtal är transaktionen. Även reglering av den ena partens förpliktelser och den andra partens rättigheter är karakteristisk i ett avtal. Därför det är så viktigt med avtal för våra civilrättsliga mellanhavanden och har stor betydelse för vår ekonomi.

Avtalslagen är stommen i svensk avtalsrätt. Den snart 100 år gamla avtalslagen reglerar allt ifrån att handla mjölk på ICA till om en myndighet ska upphandla en viss vara eller tjänst. Men det finns olika typer av avtal. Exempelvis används vissa avtal som styrmedel, så som kollektivavtal där man reglerar vad som gäller vid anställningar.

Avtal ska hållas

Avtalslagen berör enbart själva avtalsslutandet, är bindande och sanktionerande utan att det behöver villkoras i själva avtalet. Att ett avtal är sanktionerat innebär i praktiken att en part kan ta hjälp av domstol om motparten inte uppfyller sin del av avtalet.

Pacta sunt servanda, avtal ska hållas. Avtalsbundenheten är stommen i avtalsrätten och den viktigaste principen vi har när det kommer till avtal. Det är den mest nödvändiga principen för att vi ska våga lita på varandra. Avtalsbundenheten gäller för hela avtalet. Parterna ska kunna lita på det ingångna avtalet och godta de påföljder som kan bli en konsekvens av kontaktbrott. När parter har ingått ett avtal är dessa bundna av avtalsbundenheten till dess att avtalet är att betrakta som utfört.


Ta hjälp av våra jurister

Avtalsfrihet – kan man avtala om vad som helst?

Avtalsfrihet är en annan viktig princip. Vi får avtala om i princip vad vi vill med vem vi vill, men självklart finns det undantag till dessa huvudprinciper. Avtalsfriheten kan påverkas av formkrav och tvingande rättsregler. Ett exempel på detta kan vara köp av fastighet som måste vara skriftligt för att vara giltigt. Avtalsfriheten betyder dock inte att vi får sluta avtal om sådant som strider mot lag eller goda seder och får inte heller uppkomma på vilket sätt som helst. Avtal som sluts genom svek, tvång eller andra liknande förutsättningar är inte giltiga.

Avtalsrätten brukar delas in i två delar, allmän- och speciell avtalsrätt. Allmän avtalsrätt är de regler som gäller alla avtal, oavsett vad avtalet handlar om. Den allmänna avtalsrätten behandlar hur ett avtal kommer till, giltigheten av avtalet, tolkning av innehållet och rättsverkningar av avtalet.

Speciell avtalsrätt, även kallad kontraktsrätt, reglerar endast särskilda typer av avtal och är de regler som gäller för vissa avtalstyper, exempelvis köplagen som gäller enbart vid köp. Speciell avtalsrätt fungerar som en sorts ”utfyllnad” för den allmänna avtalsrätten och reglerar rättsförhållandet mellan parterna samt tolkar avtalets innehåll.

Kontakta våra jurister vid frågor eller rådgivning kring avtalsrätt.

Närbild på en öppen lagbok

Vanliga frågor kring avtalsrätt

Att ingå ett avtal där samtliga avtalsparter vet sina rättigheter och skyldigheter samt avtalets innebörd kan förebygga framtida tvister i, och utanför, domstol.

Behöver du hjälp att upprätta eller tolka ett avtal? Våra jurister ser till Dina behov och hjälper Dig att upprätta köpeavtal, gåvobrev, partnerskapsavtal, sekretessavtal m.m.

Här hittar du vanliga frågor gällande avtalsrätt. Hittar du inte vad du söker? Tveka inte att höra av dig.

Hyresrätt

Vi får många frågor från personer som bor i hyresrätter och upplever att de har problem med sin hyresvärd. Det kan gälla frågor om betalning av hyra, uppsägning av lägenheten eller att de rent utav blir hotade om vräkning. Vad är det som faktiskt gäller?

Förhållandet mellan dig som hyresgäst och din hyresvärd regleras i första hand av 12 kap. jordabalken (1970:994), som även kallas hyreslagen. Lagen är dock till stor del dispositiv, vilket innebär att det går att avtala om förhållanden som skiljer sig från lagen. Det är alltså främst hyresavtalet som reglerar vad som gäller mellan dig och din hyresvärd. Det är därför inte möjligt att svara på exakt vad som är rätt eller fel utan att noggrant läsa igenom hyresavtalet.

Får min hyresvärd gå in i min lägenhet utan min tillåtelse?

Huvudregeln är att hyresvärden inte får gå in i hyresgästens bostad utan dennes medgivande. Det finns dock vissa undantag, ex. vid akuta situationer såsom vid vattenläckor. En bedömning måste dock göras för varje situation varför vi rekommenderar att Du vänder dig till en av våra jurister om du upplever att hyresvärden olovligen har gått in i Din bostad.

Välkommen att kontakta oss om Du har frågor kring detta.