Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Vart tog valfriheten vägen?

Kammarrätten i Göteborg meddelade 2020-10-26 i mål nr 3636-20 en dom som stramar åt valfriheten för assistansberättigade ytterligare.

Bild på ett vägskäl

Domstolen finner att assistansberättigade som är beviljade insatsen daglig verksamhet, vilket är en frivillig insats, måste inge skälig bevisning som motiverar frånvaro från den dagliga verksamheten. Domstolens krav är högt ställda gällande bevisningen. Utan bevisningen erhåller individerna inte rätt till utökad assistans vid frånvaron från verksamheten. De står då helt utan hjälp. Om domen får fäste bland övriga domstolar kan det få flera konsekvenser. Assistansberättigade kan tvingas vistas på dagliga verksamheter trots att de är i riskgrupp eller önskar avvika från ordinarie verksamhet av annat skäl. En annan potentiell effekt är att assistansberättigade i framtiden undviker att ansöka om daglig verksamhet för att inte riskera att stå utan assistans vid nödvändiga förändringar. Trots att insatsen daglig verksamhet är frivillig riskerar den att bli tvingande när den väl är beviljad.

Vad hände med LSS som rättighetslagstiftning?

Vart tog valfriheten vägen?

Kammarrätten i Göteborg meddelade 2020-10-26 i mål nr 3636-20 en dom som stramar åt valfriheten för assistansberättigade ytterligare.

Bild på ett vägskäl

Domstolen finner att assistansberättigade som är beviljade insatsen daglig verksamhet, vilket är en frivillig insats, måste inge skälig bevisning som motiverar frånvaro från den dagliga verksamheten. Domstolens krav är högt ställda gällande bevisningen. Utan bevisningen erhåller individerna inte rätt till utökad assistans vid frånvaron från verksamheten. De står då helt utan hjälp. Om domen får fäste bland övriga domstolar kan det få flera konsekvenser.

Assistansberättigade kan tvingas vistas på dagliga verksamheter trots att de är i riskgrupp eller önskar avvika från ordinarie verksamhet av annat skäl. En annan potentiell effekt är att assistansberättigade i framtiden undviker att ansöka om daglig verksamhet för att inte riskera att stå utan assistans vid nödvändiga förändringar. Trots att insatsen daglig verksamhet är frivillig riskerar den att bli tvingande när den väl är beviljad.

Vad hände med LSS som rättighetslagstiftning?