.right { float: right; width: 300px; padding: 10px; }
Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Förvaltningsjuristerna bidrar till Coronakommissionens betänkande

Förvaltningsjuristerna försöker alltid engagera sig i viktiga samhällsfrågor för att skapa trygghet för den enskilde. Nu senast omnämns Förvaltningsjuristerna i SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin - Delbetänkande av Coronakommissionen där synpunkter framförts på hur landets kommuner hanterat, framförallt, äldreomsorgen.

Läs hela delbetänkandet Äldreomsorg under pandemin

Närbild på en hand och penna tillhörande en student som skriver anteckningar