Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Att tänka på inför testamente
och arv

Idag ser familjekonstellationerna lite annorlunda ut än vad det gjorde för bara 50 år sedan. Det är idag mer vanligt att par inte ingår äktenskap utan lever i samboförhållande, eller att det i en ny, ”ombildad” familj finns s.k. särkullbarn d.v.s. barn från tidigare förhållanden. Så hur fungerar det då med rätten till arv och vem ärver vem om man är gift eller sambo?

1987 reformerades ärvdabalken och gav den efterlevande makan rätt till arv framför gemensamma barn. Detta betyder att idag så får gemensamma barn vänta på sitt arv till dess att båda föräldrarna har gått bort.

Vanlig missuppfattning

Dock är det en vanlig missuppfattning att bara man är gift så ärver man varandra per automatik. Det stämmer, i de fall man bara har gemensamma barn och inga särkullbarn. För det fall familjekonstellationen är ett gift par i en ombildad familj med särkullbarn, är det faktum att de ingått i äktenskap inte en garanti för att makarna får ärva varandra. Särkullbarn har en s.k. omedelbar arvsrätt vilket innebär att barnen ärver sina föräldrar direkt trots att föräldrarna är omgifta. Om detta inte är enligt önskemål kan det avtalas om annat i ett testamente för att garantera efterlevande make/makas arvsrätt.

Detsamma gäller par som lever i samboförhållande. Barn till sambor ärver den först avlidne föräldern fullt ut och direkt. Även här kan man korrigera arvsordningen i ett testamente för att bättre skydda varandra.

Vem ärver?

En annan viktig aspekt i det hela är bröstarvingens rätt till laglott. Bröstarvingar är arvingar i rakt nedstigande led från den avlidne, det vill säga barn, barnbarn etc. Värt att ha i åtanke är att det inte är möjligt att testamentera all egendom till sin sambo/make/maka. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten (alltså det som skulle ha tillfallit bröstarvinge om det inte fanns ett testamente skrivet). Denna begränsning i testamentsrätten är absolut i lag och kan inte ändras med hjälp av ett testamente.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är högst angeläget att diskutera konsekvenserna av ett eventuellt dödsfall och hur det skulle påverka familjen utifrån den rådande familjekonstellationen. Sannolikt är upprättandet av ett testamente en, jämförelsevis, billig försäkring vid den först avlidnes frånfälle.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente.

Våra jurister hjälper er

Vanliga frågor för testamenten och arv

Sambor ärver inte varandra, oberoende om ni har gemensamma barn eller hur länge ni har varit tillsammans. Skulle en av er gå bort och ni inte har skrivit testamente, kommer arvet gå till antigen era gemensamma barn(om ni har barn tillsammans) eller era föräldrar. Detta kan bli lite knepigt om ni äger en bostad ihop, då kan ni plötsligt stå som gemensam ägare på bostaden tillsammans med dina svärföräldrar.

Nej, för det fall det finns särkullbarn med i bilden ärver man inte sin man/fru fullt ut. Detta på grund av att barn har en omedelbar rätt att ärva sin förälder.  

Ja, genom att förordna den egendom som ärvs som enskild egendom i testamentet. 

För att testamentet ska kunna tillämpas måste man ha tillgång till originalet. Därför är det viktigt att testamentet förvaras på ett säkert ställe som exempelvis i ett kassaskåp då det inte längre är aktuellt med bankfack. Det kan vara bra att någon mer vet att det finns ett testamente och var originalet är förvarat. 

Nej, ett testamente kan inte registreras. Ett testamente är enbart giltigt i original. Däremot erbjuder flera företag och begravningsbyråer förvararing och bevakning av testamenten.

Enskild egendom kan användas för att trygga upp dina barns arv med. Det kan man göra genom t ex ett testamente eller äktenskapsförord, men det finns fler sätt. Exempelvis kan man förordna att egendom man ger bort, så som gåva via ett gåvobrev, är enskild egendom. Egendom som make/maka får genom en försäkring kan även villkoras som enskild egendom. Det krävs således att enskild egendom bestäms genom villkor i testamente, gåvobrev, äktenskapsförord eller via förmånstagarförordnande i en försäkring. Det finns inga andra sätt att göra makarnas egendom till enskild egendom än de ovan uppräknade. Vill du veta mer? Läs vår artikel om enskild egendom.

Att tänka på inför testamente och arv

Idag ser familjekonstellationerna lite annorlunda ut än vad det gjorde för bara 50 år sedan. Det är idag mer vanligt att par inte ingår äktenskap utan lever i samboförhållande, eller att det i en ny, ”ombildad” familj finns s.k. särkullbarn d.v.s. barn från tidigare förhållanden. Så hur fungerar det då med rätten till arv och vem ärver vem om man är gift eller sambo?

1987 reformerades ärvdabalken och gav den efterlevande makan rätt till arv framför gemensamma barn. Detta betyder att idag så får gemensamma barn vänta på sitt arv till dess att båda föräldrarna har gått bort.

Vanlig missuppfattning

Dock är det en vanlig missuppfattning att bara man är gift så ärver man varandra per automatik. Det stämmer, i de fall man bara har gemensamma barn och inga särkullbarn. För det fall familjekonstellationen är ett gift par i en ombildad familj med särkullbarn, är det faktum att de ingått i äktenskap inte en garanti för att makarna får ärva varandra. Särkullbarn har en s.k. omedelbar arvsrätt vilket innebär att barnen ärver sina föräldrar direkt trots att föräldrarna är omgifta. Om detta inte är enligt önskemål kan det avtalas om annat i ett testamente för att garantera efterlevande make/makas arvsrätt.

Detsamma gäller par som lever i samboförhållande. Barn till sambor ärver den först avlidne föräldern fullt ut och direkt. Även här kan man korrigera arvsordningen i ett testamente för att bättre skydda varandra.

Vem ärver?

En annan viktig aspekt i det hela är bröstarvingens rätt till laglott. Bröstarvingar är arvingar i rakt nedstigande led från den avlidne, det vill säga barn, barnbarn etc. Värt att ha i åtanke är att det inte är möjligt att testamentera all egendom till sin sambo/make/maka. Laglotten motsvarar hälften av arvslotten (alltså det som skulle ha tillfallit bröstarvinge om det inte fanns ett testamente skrivet). Denna begränsning i testamentsrätten är absolut i lag och kan inte ändras med hjälp av ett testamente.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är högst angeläget att diskutera konsekvenserna av ett eventuellt dödsfall och hur det skulle påverka familjen utifrån den rådande familjekonstellationen. Sannolikt är upprättandet av ett testamente en, jämförelsevis, billig försäkring vid den först avlidnes frånfälle.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente.

Våra jurister hjälper dig

Vanliga frågor för testamenten och arv

Sambor ärver inte varandra, oberoende om ni har gemensamma barn eller hur länge ni har varit tillsammans. Skulle en av er gå bort och ni inte har skrivit testamente, kommer arvet gå till antigen era gemensamma barn(om ni har barn tillsammans) eller era föräldrar. Detta kan bli lite knepigt om ni äger en bostad ihop, då kan ni plötsligt stå som gemensam ägare på bostaden tillsammans med dina svärföräldrar.

Nej, för det fall det finns särkullbarn med i bilden ärver man inte sin man/fru fullt ut. Detta på grund av att barn har en omedelbar rätt att ärva sin förälder.  

Ja, genom att förordna den egendom som ärvs som enskild egendom i testamentet. 

För att testamentet ska kunna tillämpas måste man ha tillgång till originalet. Därför är det viktigt att testamentet förvaras på ett säkert ställe som exempelvis i ett kassaskåp då det inte längre är aktuellt med bankfack. Det kan vara bra att någon mer vet att det finns ett testamente och var originalet är förvarat. 

Nej, ett testamente kan inte registreras. Ett testamente är enbart giltigt i original. Däremot erbjuder flera företag och begravningsbyråer förvararing och bevakning av testamenten.

 

Enskild egendom kan användas för att trygga upp dina barns arv med. Det kan man göra genom t ex ett testamente eller äktenskapsförord, men det finns fler sätt. Exempelvis kan man förordna att egendom man ger bort, så som gåva via ett gåvobrev, är enskild egendom. Egendom som make/maka får genom en försäkring kan även villkoras som enskild egendom. Det krävs således att enskild egendom bestäms genom villkor i testamente, gåvobrev, äktenskapsförord eller via förmånstagarförordnande i en försäkring. Det finns inga andra sätt att göra makarnas egendom till enskild egendom än de ovan uppräknade.

Vill du veta mer? Läs vår artikel om enskild egendom.