Jonna Johansson

Jurist

Erfarenhet

Med Jonna får ni en mycket noggrann jurist som genom sitt stora engagemang alltid ser till sina klienters bästa. Efter juristexamen från Uppsala universitet har Jonna erfarenhet från Örebro tingsrätt som tingsnotarie samt från Patent- och registreringsverket. Jonna förordnas idag som offentligt biträde i olika tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV) men arbetar även löpande med andra socialrättsliga frågor och tillståndsfrågor. Kontakta gärna Jonna direkt om ni har frågor gällande vård av unga, tex omedelbara omhändertaganden, upphörande av vård, hemtagningsbegäran eller förvaltningsprocessen i stort. Jonna åtar sig även uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge.

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Socialförsäkringsrätt
 • Socialrätt
 • Tvångsvård (LVU, LVM, LPT och LRV)
 • Tillståndsfrågor
 • Utredningar (ex. lex Sarah och lex Maria)
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess

Civilrätt

 • Fordringsrätt

Jonna Johansson

Jurist

Erfarenhet

Med Jonna får ni en mycket noggrann jurist som genom sitt stora engagemang alltid ser till sina klienters bästa. Efter juristexamen från Uppsala universitet har Jonna erfarenhet från Örebro tingsrätt som tingsnotarie samt från Patent- och registreringsverket. Jonna förordnas idag som offentligt biträde i olika tvångsmål (LVU, LVM, LPT och LRV) men arbetar även löpande med andra socialrättsliga frågor och tillståndsfrågor. Kontakta gärna Jonna direkt om ni har frågor gällande vård av unga, tex omedelbara omhändertaganden, upphörande av vård, hemtagningsbegäran eller förvaltningsprocessen i stort. Jonna åtar sig även uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge.

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Socialförsäkringsrätt
 • Socialrätt
 • Tvångsvård (LVU, LVM, LPT och LRV)
 • Tillståndsfrågor
 • Utredningar (ex. lex Sarah och lex Maria)
 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess

Civilrätt

 • Fordringsrätt
E-post
Telefon