Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Jonna Johansson

Jurist

Erfarenhet

Med Jonna får ni en mycket noggrann jurist som genom sitt stora engagemang alltid ser till sina klienters bästa. Jonna har tidigare erfarenhet från på Patent- och registreringsverket samt Örebro tingsrätt. Jonna arbetar företrädesvis inom socialrätt, förvaltningsrätt och familjerätt med diverse olika ärenden. Jonna är specialiserad inom LVU-mål och förordnas frekvent som offentligt biträde i dessa mål. Jonna förordnas även löpande som offentligt biträde i andra tvångsmål (LVM, LPT, LRV). Ni kan önska Jonna som ert offentliga biträde i dessa processer. Ni kan också anlita Jonna privat om ni behöver hjälp i samband med att ni utreds av socialtjänsten eller behöver hjälp i frågor om umgänge vid en placering enligt SoL. Jonna åter sig även uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge. Jonna har stor kunskap inom socialförsäkringsmål såsom sjukpenning, sjukersättning och ärenden gällande återkrav. Jonna håller också utbildningar för kommuner och myndigheter.

E-post
Telefon

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV)
 • Utredningar (Lex Sarah)
 • Skoljuridik
 • Assistansjuridik

Civilrätt

 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge
 • Underhållsbidrag

Jonna Johansson

Jurist

Erfarenhet

Med Jonna får ni en mycket noggrann jurist som genom sitt stora engagemang alltid ser till sina klienters bästa. Jonna har tidigare erfarenhet från på Patent- och registreringsverket samt Örebro tingsrätt. Jonna arbetar företrädesvis inom socialrätt, förvaltningsrätt och familjerätt med diverse olika ärenden. Jonna är specialiserad inom LVU-mål och förordnas frekvent som offentligt biträde i dessa mål. Jonna förordnas även löpande som offentligt biträde i andra tvångsmål (LVM, LPT, LRV). Ni kan önska Jonna som ert offentliga biträde i dessa processer. Ni kan också anlita Jonna privat om ni behöver hjälp i samband med att ni utreds av socialtjänsten eller behöver hjälp i frågor om umgänge vid en placering enligt SoL. Jonna åter sig även uppdrag gällande vårdnad, boende och umgänge. Jonna har stor kunskap inom socialförsäkringsmål såsom sjukpenning, sjukersättning och ärenden gällande återkrav. Jonna håller också utbildningar för kommuner och myndigheter.

Rättsområden

Förvaltningsrätt

 • Allmän förvaltningsrätt
 • Förvaltningsprocess
 • Socialrätt
 • Socialförsäkringsrätt
 • Sjukpenning och sjukersättning
 • Tvångsvård (LVU, LVM, LPT, LRV)
 • Utredningar (Lex Sarah)
 • Skoljuridik
 • Assistansjuridik

Civilrätt

 • Familjerätt – vårdnad, boende och umgänge
 • Underhållsbidrag
E-post
Telefon