Sticky Image Header
Logo

Förvaltningsjuristerna heter numera Ek Juridik. Klicka här för att komma till ekjuridik.se

Förvaltningsjuristerna logo
Förvaltningsjuristerna logo

Att överpröva eller ompröva? Det är frågan.

2023-02-03

Det är inte alltid lätt att hålla koll på juridiska begrepp. Vad som är vad och till vilket rättsområde det härrör kan vara klurigt. Tanken är därför att vi här ska utreda vad skillnaden är mellan en överprövning och en omprövning.

Frågetecken och utropstecken

Hur definieras en överprövning?

Det finns tre möjliga situationer då en överprövning kan ske:

  • Den första är en överprövning av en upphandling, vilket exempelvis rör fall då den upphandlande myndigheten har gjort fel under upphandlingens gång.

  • Den andra situationen är om den upphandlande myndigheten har beslutat att avbryta upphandlingen, det beslutet kan då överprövas.

  • Den tredje och sista berör avtalets giltighet. Det finns situationer då det har tecknats ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör och en överprövning kan då göras rörande avtalets giltighet.

En överprövning får ske om en leverantör anser sig lida skada eller möjligen att denne riskerar att lida skada. Överprövningen måste inkludera en beskrivning rörande de händelser som skett och på vilket sätt det kan ha orsakat en skada eller riskerat att orsaka skada. Ett exempel på en sådan skada skulle kunna vara att annonsen om upphandlingen på något sätt utesluter deltagande från upphandlingen. En allmän förvaltningsdomstol får då överpröva upphandlingen och upphandlingsprocessen avstannar innan parterna får teckna ett avtal, vilket kan ske först efter att överprövningen har avgjorts av domstolen. Har det redan slutits ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören är det inte längre möjligt att ansöka om överprövning av själva upphandlingen, utan då får i så fall avtalets giltighet överprövas.

När ska ett beslut omprövas istället för överprövas?

Omprövning av beslut ska i vissa fall ske om den som beslutet angår begär det, vilket följer av bestämmelser i bland annat Socalförsäkringsbalken avseende beslut om förmåner såsom assistansersättning eller sjukersättning m.m. Beslutet får i dessa fall inte överklagas innan det har omprövats. Skulle det först ske ett överklagande ska det ses som att den enskilde begär en omprövning. Det ska med andra ord först ske en omprövning av beslutet för att det ska vara möjligt att därefter överklaga och det är den enskilde som måste ta initiativet till att en omprövning ska ske.

Skillnaden mellan överprövning och omprövning

Den stora skillnaden när det rör sig om överprövning eller omprövning är framför allt att överprövning är specifikt för offentlig upphandling och regleras i lagen om offentlig upphandling. När det handlar om omprövning går det att hitta lagstiftning i flera olika lagar. Definitionen av omprövning här är den som går att hitta i socialförsäkringsbalkens 113 kap. Skillnaden mellan prövningarna är när det rör sig om en överprövning måste någon av de ovan nämnda punkterna ha inträffat. När det gäller omprövning kan det exempelvis endast bero på att den enskilde inte är nöjd med beslutet.

Det kan konstateras att det finns vissa skillnader mellan prövningarna, men att de till stora delar fortfarande kan anses vara väldigt lika. Omständigheterna kan även variera från fall till fall beroende på vad som gäller i varje enskilt ärende.


Behöver du hjälp med en överprövning eller omprövning?

Är du anbudsgivare, leverantör eller upphandlande myndighet och behöver juridisk rådgivning eller hjälp? Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med, eller hör av dig till oss på Förvaltningsjuristerna så hjälper vi dig!

Att överpröva eller ompröva? Det är frågan.

2023-02-03

Det är inte alltid lätt att hålla koll på juridiska begrepp. Vad som är vad och till vilket rättsområde det härrör kan vara klurigt. Tanken är därför att vi här ska utreda vad skillnaden är mellan en överprövning och en omprövning.

Frågetecken och utropstecken

Hur definieras en överprövning?

Det finns tre möjliga situationer då en överprövning kan ske:

  • Den första är en överprövning av en upphandling, vilket exempelvis rör fall då den upphandlande myndigheten har gjort fel under upphandlingens gång.

  • Den andra situationen är om den upphandlande myndigheten har beslutat att avbryta upphandlingen, det beslutet kan då överprövas.

  • Den tredje och sista berör avtalets giltighet. Det finns situationer då det har tecknats ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör och en överprövning kan då göras rörande avtalets giltighet.

En överprövning får ske om en leverantör anser sig lida skada eller möjligen att denne riskerar att lida skada. Överprövningen måste inkludera en beskrivning rörande de händelser som skett och på vilket sätt det kan ha orsakat en skada eller riskerat att orsaka skada. Ett exempel på en sådan skada skulle kunna vara att annonsen om upphandlingen på något sätt utesluter deltagande från upphandlingen. En allmän förvaltningsdomstol får då överpröva upphandlingen och upphandlingsprocessen avstannar innan parterna får teckna ett avtal, vilket kan ske först efter att överprövningen har avgjorts av domstolen. Har det redan slutits ett avtal mellan den upphandlande myndigheten och leverantören är det inte längre möjligt att ansöka om överprövning av själva upphandlingen, utan då får i så fall avtalets giltighet överprövas.

När ska ett beslut omprövas istället för överprövas?

Omprövning av beslut ska i vissa fall ske om den som beslutet angår begär det, vilket följer av bestämmelser i bland annat Socalförsäkringsbalken avseende beslut om förmåner såsom assistansersättning eller sjukersättning m.m. Beslutet får i dessa fall inte överklagas innan det har omprövats. Skulle det först ske ett överklagande ska det ses som att den enskilde begär en omprövning. Det ska med andra ord först ske en omprövning av beslutet för att det ska vara möjligt att därefter överklaga och det är den enskilde som måste ta initiativet till att en omprövning ska ske.

Skillnaden mellan överprövning och omprövning

Den stora skillnaden när det rör sig om överprövning eller omprövning är framför allt att överprövning är specifikt för offentlig upphandling och regleras i lagen om offentlig upphandling. När det handlar om omprövning går det att hitta lagstiftning i flera olika lagar. Definitionen av omprövning här är den som går att hitta i socialförsäkringsbalkens 113 kap. Skillnaden mellan prövningarna är när det rör sig om en överprövning måste någon av de ovan nämnda punkterna ha inträffat. När det gäller omprövning kan det exempelvis endast bero på att den enskilde inte är nöjd med beslutet.

Det kan konstateras att det finns vissa skillnader mellan prövningarna, men att de till stora delar fortfarande kan anses vara väldigt lika. Omständigheterna kan även variera från fall till fall beroende på vad som gäller i varje enskilt ärende.


Behöver du hjälp med en överprövning eller omprövning?

Är du anbudsgivare, leverantör eller upphandlande myndighet och behöver juridisk rådgivning eller hjälp? Läs mer om vad vi kan hjälpa dig med, eller hör av dig till oss på Förvaltningsjuristerna så hjälper vi dig!